Kontakt

Odwiedź najbliższy oddział lub placówkę

Zobacz mapę

Zadzwoń lub napisz (wybierz obszar)

Ubezpieczenia, IKZE

Ubezpieczenia, IKZE

Tel.: (0-22) 555 00 00
Mail: ubezpieczenia@axa.pl

Adres korespondencyjny:

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa 

AXA TUiR S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

AXA Polska S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

OFE

Otwarty Fundusz Emerytalny

Tel.: (0-22) 555 00 00    
Mail: emerytury@axa.pl

Adres korespondencyjny:

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Tel.:  (0-22) 541 76 06
Mail:  axa.tfi@axa.pl

Adres korespondencyjny:

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Kontakt dla mediów

Aleksandra Leszczyńska
Rzecznik Prasowy

Telefon
+48 22 555 00 21
+48 883 365 403

E-mail:
aleksandra.leszczynska@axa.pl

AXA Życie TU
AXA TUiR
AXA TFI
AXA PTE

Napisz do nas


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AXA Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51, orazna udostępnianie tych danych innym podmiotom grupy AXA, w celach marketingowych i statystycznych oraz na otrzymywanie informacjihandlowej drogą elektroniczną. Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych. W skład grupy AXA wchodzą m.in.: AXA S.A., spółka prawa francuskiego, z siedzibą w Paryżu (75008), 25, avenue Matignon, Francja, oraz AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA Polska S.A. i Avanssur S.A. Oddział w Polsce- z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51.