AXA Otwarty Fundusz Emerytalny

Z dniem 1 lutego 2014 roku, na mocy Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, nastąpiła zmiana przepisów prawa w zakresie systemu emerytalnego w Polsce, która również dotyczy otwartych funduszy emerytalnych. 

Więcej informacji o zmianach w systemie emerytalnym

Zmiany w systemie emerytalnym i oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE

Wybieram AXA OFE

Rozpoczynasz pierwszą pracę? Masz cztery miesiące na podjęcie decyzji, czy Twoje składki emerytalne trafią do ZUS, czy również do OFE.

Więcej o wyborze OFE

Zmieniam na AXA OFE

Możesz zmienić swój dotychczasowy fundusz na AXA OFE w prosty, szybki i bezpieczny sposób za pomocą wniosku elektronicznego.

Więcej o zmianie OFE

Wszystko o AXA OFE

Informacje o AXA OFE: aktualności, polityka inwestycyjna, wyceny jednostek, wartości i struktura aktywów.

Mój rachunek w AXA OFE

Zobacz stan swojego konta i sprawdź ostatnie składki. W tej sekcji znajdziesz również formularze, informacje o dziedziczeniu środków zgromadzonych w AXA OFE.

Kontakt z AXA

Obsługa Klientów:

0 801 200 200

22 555 00 00


emerytury@axa.pl