IKZE w AXA

Takie są fakty: tylko ok. 30% przeciętnego wynagrodzenia lub nawet mniej otrzymasz na emeryturze za 30 lat.
Jeśli nie umiesz sobie wyobrazić z czego musiałbyś zrezygnować, poznaj produkt, dzięki któremu nie tylko wypracujesz sobie godną emeryturę, ale również otrzymasz na bieżąco wiele wymiernych korzyści.

Ulga podatkowa

Oszczędzając z IKZE w AXA co roku możesz uzyskać nawet 1520 zł zwrotu podatku. Sprawdź jak to zrobić.

Kalkulator emerytalny IKZE

Oblicz wysokość swojej przyszłej emerytury z IKZE w AXA i poznaj korzyści z inwestowania pełnego limitu.

Dlaczego warto

Po pierwsze:
Powiększasz swój kapitał emerytalny i płacisz niższy podatek. Zobacz jak to działa.

Po drugie:
AXA zapewni Ci prywatną rentę, która będzie dodatkowym wsparciem finansowym oprócz renty z ZUS w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności do pracy.
W wyniku nieszczęśliwego wypadku otrzymasz prywatną, miesięczną rentę w wysokości odpowiednio
500 zł (wariant 1), 1000 zł (wariant 2) lub 2000 zł (wariant 3).

Ponadto:

  • zgromadzone przez Ciebie środki podlegają dziedziczeniu, co oznacza że kapitał zostaje w rodzinie,
  • na bieżąco zarządzasz swoimi oszczędnościami na koncie on-line,
  • inwestujesz w ramach 6 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) o różnym profilu inwestowania,
  • Grupa AXA to ekspert w dziedzinie zarządzania środkami na przyszłą emeryturę ponad 1 miliona Polaków.

Jak to działa

Pamiętaj, że to właśnie małe kwoty budują duży kapitał.

Zobacz, jak duży kapitał możesz zgromadzić dzięki systematycznemu oszczędzaniu.

Wpłacając w ciągu roku kalendarzowego kwotę minimalną 960 zł (12 x 80 zł wpłaty na IKZE z miesięcznej składki 99,90 zł), możesz zgromadzić przez 30 lat kapitał w wysokości 93 634 zł. Wówczas, począwszy od 65-go roku życia możesz otrzymywać od AXA 780 zł miesięcznej emerytury przez 10 lat.

Lecz co się stanie gdy wykorzystasz pełny limit?

Wpłacając rocznie na IKZE maksymalnie 4750,80 zł (jest to limit ustanowiony ustawowo), możesz zgromadzić przez 30 lat kapitał w wysokości 463 371 zł. Wówczas, począwszy od 65-go roku życia możesz otrzymywać od AXA 3861,43 zł miesięcznej emerytury przez 10 lat.
Poza tym co roku możesz uzyskać nawet 1520 zł zwrotu z podatku.

Skorzystaj z kalkulatora i oblicz swoją emeryturę z IKZE w AXA. 


Przykład ilustruje zmianę wartości kapitału zgromadzonego w ramach  IKZE w AXA w kolejnych latach systematycznego wpłacania:
Minimalnej rocznej kwoty wpłat na IKZE według OWU, tj. 960 zł oraz
Kwoty maksymalnego limitu wpłat na IKZE według OWU tj. 4750,80 zł,
Przy założeniu że indywidualny limit wpłat na IKZE Oszczędzającego jest równy maksymalnemu ustawowemu limitowi wpłat na IKZE obowiązującemu w 2015 r. stałej stopy zwrotu w wysokości 7% rocznie (dla funduszy akcyjnych). Symulacja uwzględnia opłaty, jednak nie uwzględnia należnego podatku dochodowego od środków wpłacanych na IKZE i nie stanowi zapewnienia lub gwarancji przyszłych zysków. Wypłaty z IKZE podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wyniki inwestycyjne funduszy mogą w znaczący sposób odbiegać od wyników przyjętych na potrzeby kalkulacji. Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem utraty przynajmniej części środków.

Formularze i dokumenty

Ogólne warunki ubezpieczenia IKZE

Tabela opłat i limitów

Regulamin promocji IKZE

Regulamin UFK

Wykaz UFK

Wniosek o zmianę danych osobowych lub osób uposażonych

Wniosek o konwersję lub zmianę alokację składki

Wniosek o zmianę wariantu, zawieszenie opłacania składek regularnych lub wznowienie ochrony

Formularz danych niezbędnych do wystawienia informacji PIT-8C w związku ze zwrotem środków zgromadzonych na IKZE

Jeśli chcesz, żebyśmy zadzwonili, zostaw swoje dane kontaktowe!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AXA Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51, oraz na udostępnianie tych danych innym podmiotom grupy AXA, w celach marketingowych i statystycznych oraz na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych. W skład grupy AXA wchodzą m.in.: AXA S.A., spółka prawa francuskiego, z siedzibą w Paryżu (75008), 25, avenue Matignon, Francja, oraz AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA Polska S.A. i Avanssur S.A. Oddział w Polsce- z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51.

Skontaktuj się z nami

Obsługa Klientów:

801 200 200

22 555 00 00

ubezpieczenia@axa.pl

emerytury@axa.pl

Infolinia jest dostępna
w dni robocze od 8 do 19

Pytania o ofertę:

22 555 05 03

info.axa@axa.pl

Wyślij sms o treści AXA na nr 5551 Koszt wg taryfy operatora

Znajdź nabliższy oddział AXA

Jak oceniasz
serwis axa.pl?