Niewypłacalność Biura Podróży

Roszczenie w związku z ogłoszeniem upadłości przez Biuro podróży może złożyć poszkodowana osoba fizyczna lub firma, która zawarła umowę w imieniu swoim i/lub pozostałych osób z umowy oraz każdy podróżny z umowy w swoim imieniu, je

Możesz skorzystać z jednej z dwóch możliwości dostarczenia nam  formularza:

Otwórz i zapisz sobie formularz (bez zapisania nie da się wypełnić pól), a potem wypelnij go i za pomocą opcji na końcu formularza "Sprawdź i wyślij formularz" przekaż nam zgłoszenie

Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i prześlij skan lub zdjęcie na nasz adres mailowy gwarancje.turystyczne@axa.pl.

Wypełnij formularz on-line

Dla poprawnego działania formularzu, konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Acrobat Reader oraz zapisanie pliku


Do obu  formularzy koniecznie dołącz:

  • kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
  • kopię dowodu wpłaty (np. przelew bankowy, paragon, pokwitowanie) na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych.

W  przypadku braku możliwości wypełnienia formularza on-line lub wysłania zgłoszenia na nasz adres mailowy, można przysłać komplet dokumentów na nasz adres korespondencyjny:

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
Departament Likwidacji Szkód Korporacyjnych
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Nie polecamy jednak tej formy, ze względu na obecną sytuację epidemiczną, która wiąże się też po naszej stronie z wydłużonym czasem realizacji zgłoszenia. 

Decyzja w sprawie odszkodowania zostanie wydana w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody do AXA. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności AXA albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

Informacja o ochronie danych osobowych

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online