OC przedsiębiorstwa

Zanim wypełnisz formularz online zgłoszenia szkody, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi dokumentów, jakie są potrzebne do poprawnego wypełnienia formularza online. Dzięki temu łatwiej Ci będzie odpowiadać na pytania zawarte w formularzu a nam pozwoli szybciej przyjąć zgłoszenie.

Jakich dokumentów będziesz potrzebować?

Przed zgłoszeniem szkody przygotuj:

  • numer polisy,
  • swoje dane osobowe,
  • dane adresowe osoby/przedsiębiorstwa poszkodowanego,
  • dane ubezpieczonego lub sprawcy,
  • dane identyfikacyjne uszkodzonego mienia: np. nr rej. pojazdu, nr seryjny urządzenia/sprzętu elektronicznego oraz dodatkowe  posiadane dokumenty tj. zdjęcia, protokół, notatka ze zdarzenia, oświadczenia stron, dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający własność, protokół serwisu, oferta naprawy, etc.

W jakiej formie przygotować dokumenty?
  • Wypełniając formularz on-line załącz skan każdego dokumentu
    (dopuszczalne również czytelne zdjęcie wykonane telefonem komórkowym)
  • Dozwolone formaty załączanych dokumentów to: JPEG, PDF, PNG

  • Maksymalny rozmiar wszystkich załączników to 20 MB


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online