Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenie transportowe jest niezbędnym elementem funkcjonowania firm produkcyjnych i usługowych. AXA proponuje ubezpieczenie wszelkiego rodzaju mienia przewożonego każdym rodzajem transportu na wszystkich jego etapach, łącznie
z niezbędnym składowaniem.

Ochrona w zakresie ubezpieczenia cargo jest oferowana zarówno dla transportów wykonywanych środkami własnymi, jak i transportów zlecanych zawodowym firmom przewozowym. Firmom z branży transportowo-spedycyjno-logistycznej (TSL) oferujemy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jak również ubezpieczenie cargo zawierane na rzecz ich klientów.

Naszym Klientom oferujemy profesjonalne doradztwo w kwestiach związanych
z minimalizowaniem zagrożeń. Stawiamy do dyspozycji Klientów specjalistyczne narzędzia zarządzania szkodami oraz wysoko kwalifikowany zespół likwidatorów wspomagany przez sieć rzeczoznawców. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie doskonałej jakości obsługi roszczeń, nawet jeżeli mają one charakter masowy.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?