ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Ubezpieczenia transportoweFormularze i dokumenty

Ubezpieczenie mienia w transporcie - CARGO

Warunki ubezpieczenia ładunków w transporcie innym niż morski CARGO od ryzyk wszystkich (UK/TR/CARGO/AR/17/04/28)

pobierz plik PDF (175 KB)

Warunki ubezpieczenia ładunków w transporcie innym niż morski CARGO od ryzyk nazwanych (UK/TR/CARGO/RN/17/04/28)

pobierz plik PDF (184 KB)

Warunki ubezpieczenia ładunków w transporcie CARGO wg Klauzul instytutowych (UK/TR/CARGO/ICC/17/04/28)

pobierz plik PDF (182 KB)

Klauzule instytutowane

pobierz plik PDF (805 KB)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCPD)

Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym – zakres podstawowy (UK/TR/OCPD/ZP/17/04/28)

pobierz plik PDF (178 KB)

Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym – zakres rozszerzony (UK/TR/OCPD/ZR/17/04/28)

pobierz plik PDF (191 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej Przewoźnika Drogowego związane ze spełnieniem wymogu określonego w art. 7 RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku

pobierz plik PDF (1 MB)

Klauzule dodatkowe do powyższych warunków:


Klauzula dodatkowa – kabotaż na terenie Unii Europejskiej (UK/TR/KABUE/17/04/28)

pobierz plik PDF (170 KB)

Klauzula dodatkowa – OC spedytora- podstawowa (UK/TR/KLOCSP/17/04/28)

pobierz plik PDF (85 KB)

Klauzula dodatkowa – OC spedytora- rozszerzona (UK/TR/KLOCSR/17/04/28)

pobierz plik PDF (86 KB)

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w kabotażu na terenie Niemiec

Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w kabotażu na terenie RFN (UK/TR/KABDE/17/04/28)

pobierz plik PDF (136 KB)

Klauzula dodatkowa – włączenie § 449 HGB (UK/TR/KLDDE/17/04/28)

pobierz plik PDF (77 KB)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS)

Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora (UK/TR/FFL/17/04/28)

pobierz plik PDF (150 KB)

Jak oceniasz
serwis axa.pl?