ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Eksport i programy międzynarodowe

Polskie firmy w poszukiwaniu możliwości rozwoju coraz chętniej wkraczają na rynki zagraniczne. Ekspansja ta przybiera różne formy. Przejawia się zarówno w eksporcie dóbr i usług, jak i w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, dzięki którym powstają grupy międzynarodowe z polskim kapitałem.

W zależności od formy działalności prowadzonej za granicą, firmy potrzebują odpowiednio dobranych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Serwis AXA

AXA może zapewnić obsługę klientom w ponad 150 krajach na całym świecie dzięki spółkom własnym oraz sieci partnerów. Korzystając z wieloletniego doświadczenia grupy AXA w obsłudze programów międzynarodowych, dostarczamy optymalne rozwiązania, zgodne z wymogami prawnymi (corporate compliance), a także lokalnymi uwarunkowaniami ubezpieczeniowymi.

Programy międzynarodowe w grupie AXA w liczbach:

  • 1900 programów międzynarodowych
  • 10 300 lokalnych polis programowych
  • 1 mld euro składki

Zapoznaj się z rozwiązaniami oferowanymi przez AXA.

Pobierz broszurę

 

 

 

 

 

 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?