Ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw

Ubezpieczenia dla firm

Znajdź pakiet najlepiej dopasowany do potrzeb Twojego biznesu, który wyróżnia:

 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej,
 • atrakcyjna cena.

Kogo ubezpieczamy? (grupa docelowa)

Oferujemy ubezpieczenia dla małych i średnich Przedsiębiorstw, które chciałyby zgłosić do ubezpieczenia mienie o wartości nieprzekraczającej 10 mln zł na jedną lokalizację i nie więcej niż 20 mln zł na wszystkie lokalizacje, a ich obrót roczny nie przekracza 20 mln zł.

Oferta ubezpieczeniowa jest szczególnie atrakcyjna dla Przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w takich sektorach jak: działalność biurowa i informatyczna, sprzedaż, edukacja, opieka medyczna, usługi kosmetyczne, sport i rekreacja, hotele, gastronomia, naprawy i pozostałe usługi, budownictwo (małe i średnie firmy).

Co zawiera nasze ubezpieczenie?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej może obejmować:

 • ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych/od wszystkich ryzyk, w tym m.in. od powodzi, przepięcia, dewastacji, stłuczenia, katastrofy budowlanej, awarii maszyn,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem lub rozboju,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w tym min za: produkt, mienie powierzone, przeniesienie chorób zakaźnych, szkody w środowisku oraz wypadki przy pracy, 
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie assistance.

Dla Przedsiębiorstw oferujemy dodatkowo: 

 • zwrot kosztów najmu lokalu zastępczego przez 6 m-cy, gdy ubezpieczona lokalizacja ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu w sposób uniemożliwiający jej użytkowanie,
 • pokrycie kosztów odtworzenia (opłat urzędowych) dokumentacji uszkodzonej w wyniku zdarzenia losowego, która jest niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej (koncesje, licencje, certyfikaty),
 • automatyczną ochronę przez 14 dni dla maszyn, wyposażenia zakupionych po zawarciu umowy ubezpieczenia jak i dla nowych lokalizacji, w których przedsiębiorca rozpocznie działalność – po upływie 14 dni jest możliwość kontynuowania ochrony po doubezpieczeniu,
 • pokrycie szkód powstałych w artykułach spożywczych w przypadku ich uszkodzenia w wyniku rozmrożenia na skutek awarii urządzeń chłodniczych, zdarzeń losowych czy przerw w dostawie prądu,
 • automatyczne podwyższenie sum ubezpieczenia dla środków obrotowych (wybranych towarów) w okresach zwiększonej sprzedaży sezonowej (okres świąt i czas je poprzedzający) o 20% pierwotnej sumy ubezpieczenia, do 100.000 zł,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w najmowanych nieruchomościach, zawarte w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia,
 • w ubezpieczeniu NNW ochronę na wypadek oparzeń.

Ubezpieczenie dla Komisów:

 • w ubezpieczeniu od pożaru i innych zdarzeń losowych również ochronę z tytułu szkód wyrządzonych przez grad,
 • w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem lub rozboju również pokrycie kosztu napraw zabezpieczeń przeciwkradzieżowych uszkodzonych bądź zniszczonych przez sprawcę,
 • w ubezpieczeniu od dewastacji ochronę na wypadek szkód wyrządzonych przez pomalowanie mienia (graffiti).

Promocje dla firm

Każdy Przedsiębiorca, który posiada u nas ubezpieczenie komunikacyjne, mieszkaniowe, skorzystać może z 5% zniżki na ubezpieczenie dla swojej firmy.

Pliki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obowiązują od 25.06.2020)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - ubezpieczenie assistance dla MŚP

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego dla MŚP

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - ubezpieczenie mienia dla MŚP

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - ubezpieczenie NNW dla MŚP

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - ubezpieczenie OC dla MŚP

Poprzednie wersje OWU

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (01.10.2018 - 24.06.2020)

pobierz plik PDF (1 MB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (01.04.2017 – 30.09.2018)

pobierz plik PDF (1 MB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (01.09.2016 – 31.03.2017)

pobierz plik PDF (650 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (01.01.2016 – 31.08.2016)

pobierz plik PDF (565 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (11.10.2015 – 31.12.2015)

pobierz plik PDF (955 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (17.03.2015 – 10.10.2015)

pobierz plik PDF (445 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (15.09.2014 – 16.03.2015)

pobierz plik PDF (1 MB)

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online