Ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia techniczne Formularze i dokumenty

Warunki ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń

pobierz plik PDF (135 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń

pobierz plik PDF (63 KB)

Warunki ubezpieczenia urządzeń elektronicznych od uszkodzeń i awarii

pobierz plik PDF (141 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od uszkodzeń i awarii

pobierz plik PDF (64 KB)

Warunki ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu

pobierz plik PDF (151 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - ubezpieczenie wszystkich ryzyk montażu

pobierz plik PDF (68 KB)

Warunki ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy

pobierz plik PDF (146 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy

pobierz plik PDF (67 KB)

Warunki ubezpieczenia maszyn od awarii

pobierz plik PDF (138 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - ubezpieczenie maszyn od awarii

pobierz plik PDF (63 KB)

Warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

pobierz plik PDF (156 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

pobierz plik PDF (62 KB)

Warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

pobierz plik PDF (147 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

pobierz plik PDF (64 KB)

Warunki ubezpieczenia casco pojazdów szynowych

pobierz plik PDF (147 KB)

Warunki ubezpieczenia biur od ryzyk wszystkich z włączeniem szkód wewnętrznych w sprzęcie elektronicznym

pobierz plik PDF (155 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - ubezpieczenie biur od ryzyk wszystkich z włączeniem szkód wewnętrznych w sprzęcie elektronicznym

pobierz plik PDF (69 KB)

Pakietowe warunki ubezpieczenia mienia

pobierz plik PDF (167 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Pakietowe warunki ubezpieczenia mienia

pobierz plik PDF (70 KB)
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online