Ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia techniczne Rodzaje ubezpieczeń

Rodzaje ubezpieczeń

Nasza oferta ubezpieczeń mienia i ubezpieczeń technicznych jest bardzo szeroka. Sprawdź, co proponujemy:

Ubezpieczenia mienia

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich
 • ubezpieczenie niewypracowanego zysku brutto

oraz dodatkowo jako uzupełnienie powyższych produktów:

 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
 • ubezpieczenie od stłuczenia i uszkodzenia szyb oraz innych przedmiotów
 • ubezpieczenie szkód powstałych w urządzeniach elektrycznych

Ubezpieczenia techniczne

 • ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy
 • ubezpieczenie wszystkich ryzyk montażu
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń i awarii
 • ubezpieczenie maszyn od awarii
 • ubezpieczenie niewypracowanego zysku brutto
 • ubezpieczenie towarów przechowywanych w chłodniach od rozmrożenia
 • ubezpieczenie casco pojazdów szynowych
 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń

oraz dodatkowo jako uzupełnienie powyższych produktów:

 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń
 • ubezpieczenie towarów przechowywanych w chłodniach od rozmrożenia

Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

Skontaktuj się z nami

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online