ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmyO produkcie

Prowadzenie działalności gospodarczej we współczesnym otoczeniu prawnym to ryzyko długotrwałego ponoszenia odpowiedzialności, aż do upływu wieloletnich okresów jej przedawnienia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w AXA stanowi doskonałe wsparcie dla przedsiębiorstwa w przypadku zagrożenia jego interesów prawnych.

Do skutecznej ochrony interesów prawnych naszych Klientów wykorzystujemy doświadczenia polskiego zespołu oraz rozbudowanej międzynarodowej sieci AXA. Dlatego niesłychanie ważna jest solidność finansowa Grupy AXA, potwierdzona doskonałymi ocenami agencji ratingowych:

 • „AA stable” według Standard & Poor’s,
 • „Aa3 stable” według Moody’s
 • „AA stable outlook” według Fitch.

Nasze produkty dostosowaliśmy do potrzeb klientów korporacyjnych i wolnych zawodów, w szczególności:

I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności z włączeniem m.in.:

 • odpowiedzialności za produkt i wykonanie usługi
 • szkód w środowisku

II. Ubezpieczenie kosztów wycofania produktu:

 • własnego
 • osoby trzeciej
 • motoryzacyjnego

III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów, projektantów i osób wykonujących zawody techniczne

IV. Ubezpieczenie badań klinicznych

V. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej:

 • kancelarii adwokackich i radcowskich
 • doradców podatkowych
 • biur księgowych
 • syndyków, nadzorców sądowych i zarządców
 • księgowych, dyrektorów finansowych, właścicieli firm
 • biur usług płatniczych
 • funkcjonariuszy publicznych
 • zarządców nieruchomości
 • biegłych sądowych, ekspertów i rzeczoznawców
 • umowy grupowe dla pracowników (odpowiedzialność pracownicza)

Kogo ubezpieczamy? (grupy docelowe)

Oferujemy ochronę ubezpieczeniową dla dwóch grup klientów:

W zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia (odpowiedzialność cywilna ogólna) – dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą, deklarujących przychód w rocznym okresie ubezpieczenia na poziomie min. 20 mln zł. 

W zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zawodowej:

a) dla ubezpieczeń dobrowolnych: gdy minimalna oczekiwana przez ubezpieczonego suma gwarancyjna wynosi co najmniej 1 mln zł., 
b) dla ubezpieczeń obowiązkowych: klienci, którzy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia w zakresie ich odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością lub rodzajem świadczonych usług.
c) Nie oferujemy ubezpieczenia dla następujących grup zawodowych: lekarzy i innych zawodów medycznych, brokerów ubezpieczeniowych i instytucji finansowych (banki, domy maklerskie itp.), szpitali.

Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

Skontaktuj się z nami

Jak oceniasz
serwis axa.pl?