Ubezpieczenia turystyczne dla biur podróży

Organizujesz wyjazdy turystyczne, jesteś właścicielem biura podróży? - ubezpieczenie Kontynenty to produkt dedykowany właśnie dla Twojej firmy.

 

Kogo ubezpieczamy?(grupa docelowa)

Grupą docelową dla Produktu Kontynenty są Organizatorzy Turystyki, którzy zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych mają obowiązek ubezpieczenia swoich klientów
w zakresie kosztów leczenia i NNW.

 

Ubezpieczenie zapewnia kompleksową ochronę klientom biur podróży, chroni ich przed skutkami nagłych zachorowań, nieszczęśliwych wypadków lub innych zdarzeń losowych podczas wyjazdów turystycznych. Ubezpieczenie zapewnia pomoc Centrali Alarmowej, dostępnej 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Centrala przejmuje opiekę nad ubezpieczonym, organizuje pomoc medyczną i transport, gwarantuje pokrycie kosztów leczenia bez konieczności angażowania środków pieniężnych klienta.

Zachęcamy do zapoznania się z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia podróży Kontynenty. Kierownik sprzedaży właściwy dla Państwa regionu, służy pomocą w zakresie:

  • nawiązania współpracy z AXA,
  • pomoże dostosować właściwy wariant ubezpieczenia Kontynenty do potrzeb biura podróży.

 

 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online