Ubezpieczenia turystyczne dla biur podróży Formularze i dokumenty

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty

pobierz plik PDF (318 KB)

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie podróżne

pobierz plik PDF (63 KB)

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży zagranicznej lub jej przerwania

pobierz plik PDF (58 KB)

REGULAMINY

Regulamin udzielania gwarancji turystycznych przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

pobierz plik PDF (76 KB)

DOKUMENTY OBSŁUGOWE

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

pobierz plik PDF (58 KB)

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

pobierz plik PDF (68 KB)

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

pobierz plik PDF (118 KB)

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

pobierz plik PDF (64 KB)

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego

pobierz plik PDF (82 KB)

Formularz zgłoszenia szkody z gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej

pobierz plik PDF (82 KB)

Wniosek o rozwiązanie ubezpieczenia podróżnego Kontynenty

pobierz plik PDF (43 KB)

CLAIM FORMS

Claim form liability insurance

pobierz plik PDF (60 KB)

Claim form overseas medical and rescue expenses

pobierz plik PDF (68 KB)

Claim form accident insurance

pobierz plik PDF (62 KB)

Claim form baggage/sports equipment insurance

pobierz plik PDF (64 KB)

Claim form costs of resignation

pobierz plik PDF (82 KB)

Claim form notification of loss under tourist insurance guarantee

pobierz plik PDF (92 KB)
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online