ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Ubezpieczenia turystyczne dla biur podróżyFormularze i dokumenty

Formularze i dokumenty

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty [PDF, 292KB]

REGULAMINY

Regulamin udzielania gwarancji turystycznych przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. [PDF, 95KB]

DOKUMENTY OBSŁUGOWE

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej [PDF, 83KB]

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą [PDF, 83KB]

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków [PDF, 78KB]

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego [PDF, 88KB]

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego [PDF, 118KB]

Formularz zgłoszenia szkody z gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej [PDF, 82KB]

Wniosek o rozwiązanie ubezpieczenia podróżnego Kontynenty [PDF, 66KB]

CLAIM FORMS

Claim form liability insurance [PDF, 81KB]

Claim form overseas medical and rescue expenses [PDF, 85KB]

Claim form accident insurance [PDF, 81KB]

Claim form baggage/sports equipment insurance [PDF, 85KB]

Claim form costs of resignation [PDF, 54KB]

Claim form notification of loss under tourist insurance guarantee [PDF, 92KB]

Jak oceniasz
serwis axa.pl?