Raporty i analizy

Raport „Sukcesy i aspiracje. Ekspansja zagraniczna polskich firm”.

Podsumowanie najważniejszych zjawisk i trendów rozwoju polskiego eksportu towarów, usług i kapitału. Raport pokazuje, że Polska jest liderem wzrostu eksportu produktów i usług. Czy inwestycje bezpośrednie rozwijają się równie dynamicznie?

Projekt zrealizowany w marcu 2018 roku na zlecenie AXA i SpotData.

Pobierz raport

Eksport: polskie firmy u progu ekspansji kapitałowej

Firmy szukają miejsca na świecie

Eksport usług: Branża IT sobie radzi, z budownictwem gorzej

Zagraniczna ekspansja polskich przedsiębiorstw

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online