ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Raporty i analizy

Raport „Sukcesy i aspiracje. Ekspansja zagraniczna polskich firm”.

Podsumowanie najważniejszych zjawisk i trendów rozwoju polskiego eksportu towarów, usług i kapitału. Raport pokazuje, że Polska jest liderem wzrostu eksportu produktów i usług. Czy inwestycje bezpośrednie rozwijają się równie dynamicznie?

Projekt zrealizowany w marcu 2018 roku na zlecenie AXA i SpotData.

Pobierz raport

Eksport: polskie firmy u progu ekspansji kapitałowej

Firmy szukają miejsca na świecie

Eksport usług: Branża IT sobie radzi, z budownictwem gorzej

Zagraniczna ekspansja polskich przedsiębiorstw

Jak oceniasz
serwis axa.pl?