Ubezpieczenia komunikacyjne dla firm Formularze i dokumenty

Formularze i dokumenty

Szczególne warunki ubezpieczenia AXA Car Assistance [PDF, 179KB] (ważne od 28.04.2017)

Ogólne warunki ubezpieczenia - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego [PDF, 129KB] (ważne od 28.04.2017)

Ogólne warunki ubezpieczenia - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym [PDF, 119KB] (ważne od 28.04.2017)

Ogólne warunki ubezpieczenia - Ubezpieczenie autocasco [PDF, 178KB] (ważne od 28.04.2017)

Ogólne warunki ubezpieczenia - Ubezpieczenie AXA Truck Assistance [PDF, 209KB] (ważne od 28.04.2017)

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA Car Assistance [PDF, 171KB] (ważne od 28.04.2017)

Poprzednie wersje:

Szczególne warunki ubezpieczenia AXA Car Assistance [PDF, 179KB]

Ogólne warunki ubezpieczenia - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego [PDF, 129KB]

Ogólne warunki ubezpieczenia - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym [PDF, 119KB]

Ogólne warunki ubezpieczenia - Ubezpieczenie autocasco [PDF, 178KB]

Ogólne warunki ubezpieczenia - Ubezpieczenie AXA Truck Assistance [PDF, 209KB]

 

 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online