ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Ubezpieczenia komunikacyjne dla flot samochodowych

Programy ubezpieczeniowe dla firm są opracowywane indywidualnie. Nasz dedykowany zespół ekspertów przedstawi unikalną propozycję ochrony
z uwzględnieniem zakresu i warunków ubezpieczenia dostosowanych do specyfiki Państwa floty.

Pakiet ubezpieczeń zostanie dopasowany do Państwa indywidualnych potrzeb i naszych rekomendacji. W ramach naszej oferty proponujemy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, AC, NNW kierowcy i pasażerów, Zieloną Kartę oraz Assistance, również w wariancie Truck Assistance.

Kogo ubezpieczamy? (grupa docelowa)

Ubezpieczenia komunikacyjne dla flot samochodowych oferowane są podmiotom gospodarczym posiadającym min. 20 pojazdów dopuszczonych do ruchu i zarejestrowanych/podlegających rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?