Ubezpieczenia komunikacyjne dla flot samochodowych

Programy ubezpieczeniowe dla firm są opracowywane indywidualnie. Nasz dedykowany zespół ekspertów przedstawi unikalną propozycję ochrony
z uwzględnieniem zakresu i warunków ubezpieczenia dostosowanych do specyfiki Państwa floty.

Pakiet ubezpieczeń zostanie dopasowany do Państwa indywidualnych potrzeb i naszych rekomendacji. W ramach naszej oferty proponujemy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, AC, NNW kierowcy i pasażerów, Zieloną Kartę oraz Assistance, również w wariancie Truck Assistance.

Kogo ubezpieczamy? (grupa docelowa)

Ubezpieczenia komunikacyjne dla flot samochodowych oferowane są podmiotom gospodarczym posiadającym min. 20 pojazdów dopuszczonych do ruchu i zarejestrowanych/podlegających rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online