ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Ubezpieczenia transportowe

Kogo ubezpieczamy? (grupy docelowe)

Ubezpieczenia transportowe w zakresie odpowiedzialności cywilnej oferowane są podmiotom gospodarczym z branży TSL (transportowo-spedycyjno-logistycznej):

  • spedytorom i firmom logistycznym nieposiadającym własnych środków transportu z rocznym przychodem ze świadczonych usług transportowych minimum 5 mln zł netto (bez VAT),
  • przewoźnikom drogowym użytkującym co najmniej 1 środek transportu (kategorii N2 lub N3) i posiadających licencję wspólnotową lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy,
  • przewoźnikom kolejowym spełniającym kryterium dużego ryzyka w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 6 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – warunki ochrony ubezpieczeniowej ustalane są każdorazowo w drodze indywidualnych negocjacji.

Ubezpieczenia transportowe w zakresie ubezpieczenia ładunków w transporcie ‘cargo’ oferowane są podmiotom ponoszącym ryzyko transportu ładunków niezależnie od tego, czy transport wykonywany jest własnymi środkami transportu, czy zlecany zawodowym firmom przewozowym.

Oferujemy:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego i kolejowego,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora, firmy logistycznej,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego (związane ze spełnieniem wymogu określonego w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego),
  • ubezpieczenie ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym ‘cargo’.
Jak oceniasz
serwis axa.pl?