Życie i zdrowie

Życie i zdrowie

Ochrona z Plusem

Ochrona z Plusem

Program adresowany do firm zatrudniających minimum 3 osoby.

Więcej
Kontynuacja ubezpieczenia

Kontynuacja ubezpieczenia

Propozycja kontynuacji grupowego ubezpieczenia dla osób, które były objęte ochroną w ramach swojego miejsca zatrudnienia.

Więcej
Vitalité

Vitalité

Vitalité jest ubezpieczeniem zdrowotnym, dzięki któremu możesz zapewnić swoim pracownikom i ich najbliższym bezgotówkowy dostęp do świadczeń zdrowotnych w renomowanych placówkach medycznych na terenie całego kraju.

Więcej
Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ma na celu zapewnienie Ubezpieczonym lub ich rodzinom zabezpieczenia finansowego w przypadku zaistnienia trudnych sytuacji życiowych wynikłych z nieszczęśliwego wypadku.

Więcej
Pomoc na raka

Pomoc na raka

Pomoc na Raka to pierwsze w Polsce tak kompleksowe ubezpieczenie na wypadek rozpoznania nowotworu, które zapewnia świadczenia pieniężne wypłacane w kluczowych etapach leczenia, dostęp do specjalistycznych konsultacji i badań oraz pomoc w organizacji codziennego życia osoby dotkniętej chorobą nowotworową.

Więcej
Jak oceniasz
serwis axa.pl?