Zadzwoń do AXA

Grupowe ubezpieczenie wypadkowe Klasowy Wybór AXA

O produkcie

O produkcie

Klasowy Wybór AXA to grupowe ubezpieczenie skierowane do pracowników
i wychowanków placówek oświatowo-wychowawczych liczących minimum 30 osób.

Dlaczego warto?

Ubezpieczenie obejmuje ochroną: wychowanków, uczniów, studentów, słuchaczy oraz pracowników placówek oświatowo-wychowawczych, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Ubezpieczenie obejmuje osoby w wieku od 3 do 64 lat.
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 1 roku.

Składka, zależna od zakresu ubezpieczenia, wybranych sum ubezpieczenia oraz liczebności grupy, opłacana jest z góry za cały okres ubezpieczenia, z możliwością rozłożenia płatności na dwie raty.

Klasowy Wybór AXA działa zarówno w szkole, jak i w życiu prywatnym – przez cały rok, 24 godziny na dobę.

Klasowy Wybór AXA oprócz szerokiego zakresu ochrony oraz elastycznego doboru ryzyk, dodatkowo oferuje ciekawy i konkurencyjny Pakiet Usług Assistance, w ramach którego zapewnia uczniom, studentom i słuchaczom w wieku od 6 do 25 lat:

  • organizację i pokrycie kosztów korepetycji,
  • organizację i pomoc w poszukiwaniu kursów wyrównawczych i uzupełniających,
  • dostęp do infolinii
Formularze i dokumenty

Formularze i dokumenty

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowo - wychowawczych Klasowy Wybór AXA [PDF, 174KB]

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia assistance dla dzieci i młodzieży placówek oświatowo - wychowawczych ubezpieczenie na życie Klasowy Wybór AXA [PDF, 94KB]

DOKUMENTY OBSŁUGOWE

Wniosek o wypłatę świadczenia [PDF, 52KB]

Wniosek o wypłatę świadczenia Librus [PDF, 54KB]

Oświadczenie o objęciu ochroną ubezpieczeniową [PDF, 27KB]

Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

Skontaktuj się z nami

Jak oceniasz
serwis axa.pl?