Kontynuacja ubezpieczenia grupowego

Kontynuacja grupowego ubezpieczenia na życie

Jeśli do tej pory byłeś objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie i chcesz kontynuować ochronę, mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie.

W dalszym ciągu możesz korzystać z komfortu, jaki daje grupowe ubezpieczenie na życie i zabezpieczać siebie oraz swoją rodzinę na wypadek niespodziewanych wydarzeń. 

Oferta skierowana jest do osób, które:

  • rozwiązały umowę o pracę z poprzednim pracodawcą,
  • osiągnęły wiek określony w dotychczasowej umowie ubezpieczenia,
  • są na urlopie wychowawczym, macierzyńskim lub bezpłatnym i z tego tytułu pracodawca zawiesił opłacanie ich składek ubezpieczenia.

Do ubezpieczenia możesz przystąpić, jeżeli byłeś ubezpieczony w ramach grupowego ubezpieczenia na życie przez ostatnie 3 miesiące oraz zostały opłacone za ten okres wszystkie należne składki.

Do wymaganego 3-miesięcznego okresu zalicza się również okres Twojego ubezpieczenia u innych ubezpieczycieli, bezpośrednio przed przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego w AXA. Możesz go potwierdzić certyfikatem bądź świadectwem uczestnictwa, a także oświadczeniem pracodawcy.

Formularz online

Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

Skontaktuj się z nami

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online