ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kontynuacja ubezpieczenia grupowegoOptymalny Wybór AXA

Kontynuacja grupowego ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA

W dalszym ciągu możesz korzystać z komfortu, jaki daje ubezpieczenie Optymalny Wybór AXA, i zabezpieczać siebie oraz swoją rodzinę na wypadek niespodziewanych wydarzeń.

Oferta skierowana jest do osób, które:

  • rozwiązały umowę o pracę z poprzednim pracodawcą,
  • osiągnęły wiek określony w dotychczasowej umowie ubezpieczenia,
  • są na urlopie wychowawczym, macierzyńskim lub bezpłatnym, i z tego tytułu pracodawca zawiesił opłacanie składek ubezpieczenia.

Do ubezpieczenia możesz przystąpić, jeżeli byłeś ubezpieczony w ramach grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA przez ostatnie 6 miesięcy oraz zostały opłacone za ten okres wszystkie należne składki.

Do wymaganego 6-miesięcznego okresu zalicza się również okres Twojego ubezpieczenia u innych ubezpieczycieli, bezpośrednio przed przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego w AXA. Możesz go potwierdzić certyfikatem bądź świadectwem uczestnictwa, a także oświadczeniem pracodawcy.

Ogólne warunki ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA [PDF, 381KB]

Formularz online

Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

Skontaktuj się z nami

Jak oceniasz
serwis axa.pl?