Ochrona z Plusem

Ochrona z Plusem to zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników oraz członków ich rodzin w trudnych sytuacjach życiowych. Dzięki ubezpieczeniu dajesz im poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

Ochrona z Plusem to elastyczny produkt, który pomoże sprostać oczekiwaniom i potrzebom Twoich pracowników. Masz możliwość wyboru spośród 33 umów dodatkowych, np.:

  • poważne zachorowania z katalogiem 51 jednostek chorobowych,
  • pobyt w szpitalu – wypłata świadczenia nawet do 180 dni w roku oraz możliwość rozszerzenia zakresu o pobyt na OIOM, w sanatorium i rekonwalescencję, 
  • operacje medyczne z katalogiem 553 operacji,
  • AXA MEDI gwarantująca szybki dostęp do świadczeń medycznych i opiekuńczych (jeżeli miał miejsce nieszczęśliwy wypadek),
  • AXA 24 i AXA 24 PLUS zapewniające dostęp do szerokiej gamy świadczeń opiekuńczych,
  • dostęp do dodatkowych świadczeń medycznych.

Świadczymy ochronę w ramach całego zakresu ubezpieczenia aż do ostatniego dnia roku polisy, w którym Ubezpieczony ukończył 69. rok życia.

Dodatkowym atutem naszej oferty jest przejrzysta dokumentacja ubezpieczeniowa.

Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

Skontaktuj się z nami

Jak oceniasz
serwis axa.pl?