Zadzwoń do AXA

Optymalny Wybór AXA - pakiety

Pakiety ochronne

O produkcie

Grupowe ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA to kompleksowy program ubezpieczeniowy, który zabezpieczy Ciebie i Twoich bliskich na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych takich jak pobyt w szpitalu, poważne zachorowanie czy śmierć.

Dla kogo?

W ramach grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA specjalnie z myślą o osobach niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę stworzyliśmy możliwość ubezpieczenia w Pakietach ochronnych. Do takiego ubezpieczenia mogą przystępować osoby, które nie mogą korzystać z tradycyjnego ubezpieczenia prowadzonego przez Pracodawcę.

Nasze ubezpieczenie skierowane jest w szczególności do osób: 

 • prowadzących własną działalność gospodarczą,
 • pracujących na umowę zlecenie,
 • pracujących na umowę o dzieło,
 • wykonujących wolne zawody,
 • matek wychowujących dzieci.

Dlaczego warto?

Przystępując do Pakietu ochronnego, korzystasz ze wszystkich benefitów grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA.

 • Zyskujesz ochronę ubezpieczeniową przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych,
 • Zapewniamy wsparcie finansowe również w przypadku radosnych zdarzeń w Twoim życiu takich jak narodziny dziecka.
 • Szeroki zakres ochrony obejmuje życie i zdrowie nie tylko Twoje, ale również Twojego współmałżonka, a także Twojego dziecka.
 • Ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona aż do rocznicy polisy następującej po ukończeniu przez Ciebie 69. roku życia.
 • Zapewniamy konsultacje lekarzy specjalistów - w przypadku diagnozy poważnego zachorowania możesz skorzystać z 30 wizyt u lekarzy specjalistów, realizowanych w okresie 12 miesięcy:

  • bez skierowań od lekarza pierwszego kontaktu,
  • bez kolejek: dostępność lekarzy w ciągu 3-5 dni (kilkakrotnie szybciej niż w NFZ)

 • Zyskujesz dostęp do świadczeń opiekuńczych AXA 24, które zapewniają natychmiastową pomoc w ciężkich sytuacjach życiowych, powstałych w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń zaistniałych nie tylko na terenie Polski, ale także poza jej granicami.

AXA 24 to szeroka gama usług, wśród których znajdziesz:

 • transport medyczny,
 • pomoc psychologa,
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub jego wypożyczenia,
 • rehabilitację,
 • fizykoterapeutę,
 • dostawę leków,
 • całodobową infolinię medyczną.

Wyciąg z OWU [PDF, 744KB]

Pakiet Pomoc na Raka

O produkcie

Pierwsze w Polsce tak kompleksowe ubezpieczenie na wypadek rozpoznania nowotworu, które zapewnia świadczenia pieniężne wypłacane w kluczowych etapach leczenia, dostęp do specjalistycznych konsultacji i badań oraz pomoc w organizacji codziennego życia osoby dotkniętej chorobą nowotworową. W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie Twoje dzieci. 

Dlaczego warto?

Zakres ubezpieczenia został tak skonstruowany, żeby zapewnić Ci pomoc na każdym etapie leczenia choroby nowotworowej.

Ubezpieczenie Pomoc na Raka gwarantuje:

Wypłatę świadczenia pieniężnego na pokrycie różnego rodzaju kosztów pojawiających się na poszczególnych etapach leczenia:

 • po rozpoznaniu nowotworu,
 • w przypadku operacji,
 • w przypadku chemioterapii/ radioterapii.

Comiesięczną rentę, wypłacaną nawet do 12 miesięcy, którą można przeznaczyć na najpilniejsze potrzeby np. zakup leków nierefundowanych, pomoc domową lub pielęgniarską.

Dostęp do konsultacji specjalistycznych oraz świadczeń ambulatoryjnych, dających Ci możliwość bezgotówkowego wykonywania badań laboratoryjnych i diagnostycznych, pozwalających na monitorowanie przebiegu choroby (np. morfologia, rezonans, tomografia, biopsja, USG).

Drugą Opinię Medyczną, przygotowaną przez światowego eksperta specjalizującego się w danym schorzeniu, mającą na celu potwierdzenie diagnozy bądź postawienie nowej oraz opracowanie ścieżki leczenia.

Szeroką gamę usług assistance, m.in.:

 • transport medyczny,
 • opiekę domową po chemioterapii lub radioterapii,
 • pomoc psychologa,
 • rehabilitację,
 • informacje onkologiczną.

Wyciąg z OWU [PDF, 253KB]

Pakiet MOJE DZIECKO

O produkcie

Pakiet MOJE DZIECKO to kompleksowy program ubezpieczeniowy, który zapewnia wsparcie finansowe na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych takich jak pobyt w szpitalu czy poważne zachorowanie.

 • Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia zaistniałe na całym świecie.
 • W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie Twoje dzieci.
 • Gdy przystępujesz do ubezpieczenia, nie pytamy o Twój stan zdrowia. Również Twoje dziecko nie podlega ocenie medycznej.
 • Ochrona dziecka świadczona jest aż do rocznicy polisy przypadającej po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia.

Dlaczego warto?

 • W przypadku konieczności hospitalizacji dziecka, które ukończyło 1. rok życia, ubezpieczenie zapewnia także świadczenie finansowe za każdy dzień pobytu w szpitalu.
 • W sytuacji gdy u dziecka zdiagnozowano poważne zachorowanie zapewniamy nie tylko wypłatę świadczenia ale również konsultacje lekarzy specjalistów. Twoje Dziecko będzie mogło skorzystać z 30 wizyt u lekarzy specjalistów, realizowanych w okresie 12 miesięcy:

  • bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu,
  • bez kolejek: dostępność lekarzy w ciągu 3-5 dni (kilkakrotnie szybciej niż w NFZ).

 • Zyskujesz dostęp do świadczeń opiekuńczych AXA 24, które zapewniają natychmiastową pomoc w ciężkich sytuacjach życiowych, powstałych w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń zaistniałych nie tylko na terenie Polski, ale także poza jej granicami.

AXA 24 to szeroka gama usług, wśród których znajdziesz:

 • transport medyczny,
 • pomoc psychologa,
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub jego wypożyczenia,
 • rehabilitację,
 • fizykoterapeutę,
 • dostawę leków,
 • całodobową infolinię medyczną.

Wyciąg z OWU [PDF, 235KB]

Medycyna bez granic – Best Doctors

O produkcie

Ubezpieczenie Medycyna bez granic – Best Doctors zapewnia drugą opinię medyczną, organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą wraz z organizacją i pokryciem kosztów zakwaterowania i podróży, świadczem pieniężnym za pobyt w szpitalu oraz refundację leków.

Dlaczego warto?

Ubezpieczenie Medycyna bez granic – Best Doctors pozwoli Ci zaadresować pytania i wątpliwości które pojawiają się w momencie, w którym zaczyna się poważna choroba:

 • czy diagnoza jest prawidłowa?
 • czy plan leczenia jest optymalny?
 • gdzie mogę otrzymać najlepsze leczenie?
 • skąd na to wszystko wziąć pieniądze?

Ubezpieczenie zapewni Ci opiekę medyczną na całym świecie, na najwyższym poziomie, w razie poważnego stanu chorobowego: nowotworu, przeszczepu szpiku kostnego, przeszczepu narządów, wszczepienia by-passów, operacji naprawczej zastawki serca lub zabiegów neurochirurgicznych.

W ramach ubezpieczenia wesprzemy Cię w 3 obszarach:

1. Druga Opinia Medyczna – w przypadku zdiagnozowania ww. stanu chorobowego, zorganizujemy i pokryjemy koszty przygotowania raportu na temat Twojego stanu zdrowia. Opracowana przez zagranicznego eksperta medycznego opinia, dotycząca postawionej diagnozy, będzie zawierać również propozycję dalszego leczenia oraz odpowiedzi Twoje pytania. Opinia zostanie przygotowana w języku polskim.

2. Opieka medyczna za granicą polega na znalezieniu najlepszego dla Twojego przypadku specjalisty i renomowanej placówki medycznej za granicą oraz na zorganizowaniu całego procesu leczenia, w tym:

 • podróży, transportu medycznego i zakwaterowania (również dla osoby towarzyszącej i dawcy organu) za granicę,
 • pobytu w szpitalu, przeprowadzenia operacji i pełnej opieki po niej,
 • podróży powrotnej do domu.

Dodatkowo otrzymasz:

 • 100 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu (maksymalnie za 60 dni dla jednego poważnego stanu chorobowego) oraz
 • zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie do RP (do 50 000 euro).

3. Opieka ambulatoryjna w Polsce – po leczeniu za granicą AXA nadal będzie wspierać Cię na drodze do zdrowia. Będąc już w kraju, możesz korzystać bezgotówkowo lub na zasadzie refundacji z usług medycznych. W ramach limitu wynoszącego 50 000 zł, możesz m.in. wykonywać badania labolatoryjne, biopsje, korzystać z RTG, USG czy tomografu; do jego dyspozycji są również lekarze specjaliści i rehabilitanci.

Limity świadczeń dla opieki medycznej za granicą są określone w euro: limit dla każdego roku obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej to 1 milion euro, natomiast dla całego okresu ubezpieczenia to 2 miliony euro.

Jak działa ubezpieczenie?

 

 

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA dla Pakietu Medycyna bez granic – Best Doctors [PDF, 124KB]

Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

Skontaktuj się z nami

Jak oceniasz
serwis axa.pl?