Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) O produkcie

Ubezpieczenie NNW dla Przedsiębiorców adresowane jest do firm, instytucji oraz innych organizacji zatrudniających minimum 15 osób. Umowa ubezpieczenia może być zawarta zarówno w formie imiennej, jak i bezimiennej. Suma ubezpieczenia dostosowywana jest do potrzeb naszych klientów.

Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenia z tytułu:

 • śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • inwalidztwa Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu Ubezpieczonego
 • pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Dodatkowo, w ramach ubezpieczenia zwracane są następujące koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z nieszczęśliwych wypadkiem:

 • przekwalifikowania zawodowego Ubezpieczonego
 • nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego

Ubezpieczenie NNW dla Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa to grupowe, bezimienne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa w Polsce. Składka opłacana jest przez Izby.

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.:

 • zgon w wyniku NW
 • pokrycie kosztów pogrzebu
 • świadczenie z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej w wyniku NW
 • zgon w wyniku zawału lub udaru

Podobnym zakresem ubezpieczenia można objąć Współmałżonka ubezpieczonego Członka Izby.

Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

Skontaktuj się z nami

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online