Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Rodzaje ubezpieczeń

Rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenie NNW dla Przedsiębiorców adresowane jest do firm, instytucji oraz innych organizacji zatrudniających minimum 15 osób.
Umowa ubezpieczenia może być zawarta zarówno w formie imiennej, jak i bezimiennej. Suma ubezpieczenia dostosowywana jest do potrzeb naszych klientów.

Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenia z tytułu:

 • śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • inwalidztwa Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu Ubezpieczonego
 • pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Dodatkowo, w ramach ubezpieczenia zwracane są następujące koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z nieszczęśliwych wypadkiem:

 • przekwalifikowania zawodowego Ubezpieczonego
 • nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego

Ubezpieczenie NNW dla Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa to grupowe, bezimienne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa w Polsce. Składka opłacana jest przez Izby.

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.:

 • zgon w wyniku NW
 • pokrycie kosztów pogrzebu
 • świadczenie z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej w wyniku NW
 • zgon w wyniku zawału lub udaru

Podobnym zakresem ubezpieczenia można objąć Współmałżonka ubezpieczonego Członka Izby.

Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

Skontaktuj się z nami

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online