ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

ArchiwumAXA

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych AXA DIRECT (22.09.2018 - 13.12.2018)

pobierz plik PDF (1 MB)

Dokumenty zawierające informację o produkcie ubezpieczeniowym
(dotyczy OWU zatwierdzonych uchwałą Zarządu AXA Ubezpieczania TUiR S.A. nr 2/26/07/2018 z dnia 26.07.2018):


Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

pobierz plik PDF (79 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Autocasco

pobierz plik PDF (91 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

pobierz plik PDF (88 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Zielona Karta

pobierz plik PDF (90 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Assistance

pobierz plik PDF (90 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie od zniszczenia pojazdu wskutek pożaru i od kradzieży

pobierz plik PDF (89 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie szyb w pojeździe

pobierz plik PDF (93 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych AXA DIRECT (01.04.2017 - 01.12.2017)

pobierz plik PDF (381 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych AXA Ubezpieczenia (01.06.2017 - 01.12.2017)

pobierz plik PDF (2 MB)

Ubezpieczenia mieszkaniowe

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych (zatwierdzone uchwałą Zarządu z dnia 12.10.2017 r. obowiązujące od 01.12.2017 do 22.09.2018)

pobierz plik PDF (1 MB)

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych (01.04.2017 - 01.12.2017)

pobierz plik PDF (1,002 KB)

Ubezpieczenia na życie, zdrowie, inwestycje

Więcej informacji o dokumentach dotyczacych Polis indywidualnych i grupowych


Otwarty Fundusz Emerytalny

Więcej informacji o dokumentach dotyczących Otwartych Funduszy Emerytalnych


Fundusze inwestycyjne

Więcej informacji o dokumentach dotyczących Funduszy Inwestycyjnych


Jak oceniasz
serwis axa.pl?