ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Dokumenty produktowe - Inwestycje

Plan Inwestycyjny Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Tabela opłat i limitów

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planów Inwestycyjnych ze składką jednorazową


Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi - ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo.

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi, Plan Inwestycyjny Multi Prestiż - ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie.

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15, Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 - ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie.

Ogólne warunki ubezpieczenia - Errata (dotyczy prduktów: Plan Inwestycyjny Multi, Plan Inwestycyjny Multi Prestiż, Plan Inwestycyjny Multi 5-15, Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15)

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Tabela opłat i limitów do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo Plan Inwestycyjny Multi.

Tabela opłat i limitów do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie: Plan Inwestycyjny Multi, Plan Inwestycyjny Multi Prestiż. Promocyjne obniżenie składki regularnej do 250 zł. Regulamin promocji.

Tabela opłat i limitów do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie: Plan Inwestycyjny Multi 5-15, Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15.

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie: Plan Inwestycyjny Multi, Plan Inwestycyjny Multi Prestiż, Plan Inwestycyjny Multi 5-15, Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15


Plan Inwestycyjny Multi Elitarian

Ogólne warunki ubezpieczenia

Tabela opłat i limitów

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Inwestycyjny Multi Elitarian


Plan Inwestycyjny Multi Premium

Ogólne warunki ubezpieczenia

Tabela opłat i limitów

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planów Inwestycyjnych Multi oraz Planów Inwestycyjnych ze składką jednorazową


Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia

Tabela opłat i limitów

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Inwestycyjny Multi Progres


Plan Inwestycyjny Nowy Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia (składka regularna)

Ogólne warunki ubezpieczenia (składka jednorazowa)

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Tabela opłat i limitów (składka regularna)

Tabela opłat i limitów (składka jednorazowa)

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planów Inwestycyjnych Multi


Plan Inwestycyjny Nowy Multi 6

Ogólne warunki ubezpieczenia

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Tabela opłat i limitów

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planów Inwestycyjnych Multi


Plan Inwestycyjny Nowy Selekt

Ogólne warunki ubezpieczenia

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Tabela opłat i limitów

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planów Inwestycyjnych Selekt oraz Złotego Środka


Plan Inwestycyjny Nowy Selekt 6

Ogólne warunki ubezpieczenia

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Tabela opłat i limitów

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planów Inwestycyjnych Selekt oraz Złotego Środka


Plan Inwestycyjny Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Tabela opłat i limitów

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planów Inwestycyjnych ze składką jednorazową


Plan Inwestycyjny Prospere

Ogólne warunki ubezpieczenia

Tabela opłat i limitów

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planów Inwestycyjnych Multi oraz Planów Inwestycyjnych ze składką jednorazową


Plan Inwestycyjny Selekt

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt, Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż - ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie.

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt, Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż - Errata

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Tabela opłat i limitów do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie: Plan Inwestycyjny Selekt, Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż.

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie: Plan Inwestycyjny Selekt, Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż.


Jak oceniasz
serwis axa.pl?