Dokumenty produktowe - Polisy grupowe

AXA MED

Ogólne warunki umowy grupowego ubezpieczenia AXA Med

pobierz plik PDF (269 KB)

Grupowe ubezpieczenie dla Klientów Skarbiec TFI S.A.

Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji, hospitalizacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem oraz utraty pracy Uczestników funduszy

pobierz plik PDF (121 KB)

NNW

Warunki ubezpieczenia

pobierz plik PDF (66 KB)

Tabela oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (203 KB)

Tabela nr 2 Ocena trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (49 KB)


Optymalny Wybór AXA - pakiety

Wyciąg z OWU - Pakiety ochronne

pobierz plik PDF (744 KB)

Wyciąg z OWU - Pakiet Pomoc na Raka

pobierz plik PDF (254 KB)

Wyciąg z OWU - Pakiet MOJE DZIECKO

pobierz plik PDF (235 KB)

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA dla Pakietu Medycyna bez granic – Best Doctors

pobierz plik PDF (124 KB)

Ochrona z Plusem

Deklaracja uczestnictwa lub zmian w umowie grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem

pobierz plik PDF (80 KB)

Deklaracja uczestnictwa lub zmian w umowie grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem (3-20)

pobierz plik PDF (80 KB)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem o indeksie GNOW/14/03/01 (dla grup od 3 do 20 pracowników)

pobierz plik PDF (1 MB)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem o indeksie GNOW/14/03/01 (grupy pow. 20 pracowników)

pobierz plik PDF (1 MB)

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa Ubezpieczonego w następstwie NW

pobierz plik PDF (107 KB)

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa współmałżonka lub partnera w następstwie NW

pobierz plik PDF (110 KB)

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie NW

pobierz plik PDF (110 KB)

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ochrona z Plusem - indeks GNUFK/15/01/01

pobierz plik PDF (153 KB)

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała dziecka

pobierz plik PDF (117 KB)

Tabela operacji medycznych

pobierz plik PDF (105 KB)

Tabela opłat i limitów

pobierz plik PDF (61 KB)

Tabela opłat i limitów do umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ochrona z Plusem

pobierz plik PDF (56 KB)

Regulamin korzystania z aplikacji AXAPort

pobierz plik PDF (61 KB)

Formularz właściwy do obowiązkowego wypełnienia (dotyczy produktów z UFK) przez Ubezpieczonego w zakresie „Dane klienta” i „Rezydencja podatkowa” (jeśli brak pytania o rezydencję na deklaracji) oraz Ubezpieczającego w całości na etapie zawierania umowy; Formularz jest załącznikiem do wniosku o zawarcie/deklaracji przystąpienia do umowy.

pobierz plik PDF (76 KB)

Ubezpieczenie NNW – Bezpieczny.pl

Warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - Bezpieczny.pl

pobierz plik PDF (180 KB)

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (60 KB)

Vitalité

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Vitalite

pobierz plik PDF (129 KB)

Katalog świadczeń zdrowotnych

pobierz plik PDF (79 KB)

Grupowe ubezpieczenie wypadkowe Klasowy Wybór AXA (Produkt wycofany ze sprzedaży)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowo - wychowawczych Klasowy Wybór AXA

pobierz plik PDF (176 KB)

Optymalny Wybór (Produkt wycofany ze sprzedaży)

Deklaracja uczestnictwa lub zmian w grupowym ubezpieczeniu na życie Optymalny Wybór AXA

pobierz plik PDF (71 KB)

Deklaracja uczestnictwa lub zmian w grupowym ubezpieczeniu na życie Optymalny Wybór AXA rozszerzonym o klauzulę dodatkową i/lub dodatkowe grupowe ubezpieczenie zdrowotne Vitalite

pobierz plik PDF (62 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

pobierz plik PDF (1 MB)

Plan Zdrowotny (Produkt wycofany ze sprzedaży)

Deklaracja uczestnictwa lub zmian w umowie

pobierz plik PDF (113 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Zdrowotny (indeks GPZ 11/11/02)

pobierz plik PDF (584 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Zdrowotny (indeks GPZ 11/07/01)

pobierz plik PDF (547 KB)

Regulamin korzystania ze świadczeń assistance

pobierz plik PDF (71 KB)

Wniosek o autoryzację świadczeń szpitalnych

pobierz plik PDF (60 KB)

Wniosek o autoryzację badań

pobierz plik PDF (96 KB)

Zakres świadczeń ambulatoryjnychZakres świadczeń szpitalnychTrafna Decyzja (Produkt wycofany ze sprzedaży)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

pobierz plik PDF (290 KB)

Jak oceniasz
serwis axa.pl?