ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Wnioski o wypłatę świadczenia - Polisy grupowe

Zgłoś zdarzenie Online lub wybierz spośród wniosków dostępnych poniżej

Śmierć

Śmierć Ubezpieczonego spowodowana NW/zawałem serca lub krwotokiem mózgu - ubezpieczenie NNW

pobierz plik PDF (70 KB)

Śmierć Ubezpieczonego spowodowana NW komunikacyjnym - ubezpieczenie NNW

pobierz plik PDF (70 KB)

Śmierć Rodzica Ubezpieczonego spowodowana NW - ubezpieczenie NNW

pobierz plik PDF (70 KB)

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW - ubezpieczenie NNW

pobierz plik PDF (74 KB)

Śmierć Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem - ubezpieczenie NNW

pobierz plik PDF (80 KB)

Śmierć Rodzica Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem - ubezpieczenie NNW

pobierz plik PDF (80 KB)

Śmierć Rodzica/ Rodzica Współmałżonka Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera/ Dziecka

pobierz plik PDF (71 KB)

Śmierć Rodzica/ Rodzica Współmałżonka Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera/ Dziecka w następstwie NW

pobierz plik PDF (71 KB)

Śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu Współmałżonka/ Partnera

pobierz plik PDF (71 KB)

Śmierć Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (90 KB)

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW

pobierz plik PDF (90 KB)

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

pobierz plik PDF (71 KB)

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu

pobierz plik PDF (71 KB)

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW przy pracy

pobierz plik PDF (71 KB)

Śmierć Ubezpieczonego - Klienci Mercedes Benz Bank Polska S.A.

pobierz plik PDF (84 KB)

Śmierć Ubezpieczonego - Leasingobiorcy Mercedes Benz Leasing Polska Sp. z o.o.

pobierz plik PDF (79 KB)

Śmierć Ubezpieczonego Głównego - Plan Zdrowotny

pobierz plik PDF (78 KB)

Urodzenie się martwego noworodka

pobierz plik PDF (105 KB)

Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (71 KB)

Uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała Ubezpieczonego spowodowane NW/ oparzenia, odmrożenia / pogryzienie przez psa

pobierz plik PDF (70 KB)

Uszczerbek na zdrowiu w następstwie zawału serca/ udaru mózgu Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera

pobierz plik PDF (84 KB)

Całkowita utrata zębów stałych u Ubezpieczonego spowodowana NW

pobierz plik PDF (70 KB)

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NNW

pobierz plik PDF (74 KB)

Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera w następstwie NW

pobierz plik PDF (75 KB)

Uszczerbek lub uszkodzenie ciała Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera/ Dziecka w następstwie NW

pobierz plik PDF (75 KB)

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

pobierz plik PDF (80 KB)

Urodzenie się dziecka

Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu

pobierz plik PDF (51 KB)

Urodzenie się dziecka wymagającego leczenia

pobierz plik PDF (51 KB)

Urodzenie się martwego noworodka

pobierz plik PDF (105 KB)

Poważne zachorowanie lub uraz

Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania

pobierz plik PDF (70 KB)

Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania

pobierz plik PDF (80 KB)

Wstrząśnienie mózgu u Ubezpieczonego spowodowane NW

pobierz plik PDF (70 KB)

Wystąpienie zawału lub udaru mózgu u Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (74 KB)

Złamanie kości Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku - ubezpieczenie AXA Pomocnik

pobierz plik PDF (83 KB)

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera/ Dziecka

pobierz plik PDF (84 KB)

Pobyt w szpitalu lub operacja medyczna

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany NW

pobierz plik PDF (70 KB)

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NNW

pobierz plik PDF (74 KB)

Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku - ubezpieczenie AXA Pomocnik

pobierz plik PDF (83 KB)

Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera/ Dziecka w następstwie NW

pobierz plik PDF (65 KB)

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

pobierz plik PDF (80 KB)

Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera/ Dziecka

pobierz plik PDF (84 KB)

Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - Klienci Mercedes Benz Bank Polska S.A.

pobierz plik PDF (79 KB)

Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - Leasingobiorcy Mercedes Benz Leasing Polska Sp. z o.o.

pobierz plik PDF (79 KB)

Operacja medyczna Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera

pobierz plik PDF (84 KB)

Inwalidztwo

Inwalidztwo Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera w następstwie NW

pobierz plik PDF (65 KB)

Inwalidztwo Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem

pobierz plik PDF (80 KB)

Całkowite i trwałe inwalidztwo rodzica Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem

pobierz plik PDF (80 KB)

Niezdolność do pracy

Niezdolność Ubezpieczonego do pracy w wyniku NNW

pobierz plik PDF (74 KB)

Niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej

pobierz plik PDF (77 KB)

Niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej w następstwie NW

pobierz plik PDF (71 KB)

Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy - Klienci Mercedes Benz Bank Polska S.A.

pobierz plik PDF (85 KB)

Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy - Leasingobiorcy Mercedes Benz Leasing Polska Sp. z o.o.

pobierz plik PDF (84 KB)

Czasowa niezdolność do pracy oraz hospitalizacja albo hospitalizacja spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem - Skarbiec TFI

pobierz plik PDF (86 KB)

Oświadczenia

Oświadczenie o zgodności kopii dokumentów z oryginałem

pobierz plik PDF (62 KB)

Oświadczenie o objęciu ochroną ubezpieczeniową

pobierz plik PDF (30 KB)

Zwrot kosztów

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji Ubezpieczonego spowodowanych NW

pobierz plik PDF (70 KB)

Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego

pobierz plik PDF (70 KB)

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego Ubezpieczonego w wyniku NNW

pobierz plik PDF (74 KB)

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w wyniku NNW

pobierz plik PDF (74 KB)

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych w wyniku NNW

pobierz plik PDF (74 KB)

Refundacja kosztu zakupu leków

pobierz plik PDF (104 KB)

Zwrot kosztów poniesionych w związku z udzielonym świadczeniem ambulatoryjnym lub szpitalnym - Plan Zdrowotny

pobierz plik PDF (114 KB)

Ubezpieczenie NNW – Bezpieczny.pl

Wniosek o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia NNW

pobierz plik PDF (75 KB)

Szkolne ubezpieczenie NNW

Wniosek o wypłatę świadczenia Klasowy Wybór AXA

pobierz plik PDF (80 KB)

Wniosek o wypłatę świadczenia Klasowy Wybór AXA

pobierz plik PDF (70 KB)

Inne

Utrata pracy przez Ubezpieczonego - Skarbiec TFI

pobierz plik PDF (82 KB)

Realizacja świadczeń AXA MEDI

pobierz plik PDF (131 KB)

Jak oceniasz
serwis axa.pl?