Indywidualne

Polisy indywidualne

Bezpieczna Dekada (Produkt wycofany ze sprzedaży)

Dokumenty produktowe

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada

Regulamin Doraźnej Informacji Medycznej

Regulamin Doraźnej Opieki Medycznej

 

Wnioski o wypłatę świadczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: śmierci, śmierci w wyniku NW, śmierci w wyniku zawału lub udaru

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: niezdolności do pracy

 

Dokumenty obsługowe

Oświadczenie dotyczące potwierdzania dokumentów

Wniosek o dokonanie zmiany: osób uposażonych lub danych osobowych

Wniosek o odstąpienie od umowy ubezpieczenia


Bezpieczna Dekada Prestiż (Produkt wycofany ze sprzedaży)

Dokumenty produktowe

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada Prestiż

Regulamin Doraźnej informacji Medycznej

Regulamin Doraźnej opieki Medycznej

Wnioski o wypłatę świadczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, operacji medycznej

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: niezdolności do pracy, inwalidztwa w wyniku NW

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: śmierci, śmierci w wyniku NW, śmierci w wyniku zawału lub udaru

Dokumenty obsługowe

Oświadczenie dotyczące potwierdzania dokumentów

Wniosek o dokonanie zmiany danych osobowych

Wniosek o odstąpienie od umowy ubezpieczenia

FORMULARZ AML

Dodatkowe oświadczenie klienta do Wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), Wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz Wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej.


Dobry Plan (Produkt wycofany ze sprzedaży)

Dokumenty produktowe

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń "Program Dobry Plan"

Wnioski o wypłatę świadczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: śmierci, śmierci w wyniku NW, śmierci w wyniku zawału lub udaru

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia

Dokumenty obsługowe

Oświadczenie dotyczące potwierdzania dokumentów

Wniosek o dokonanie zmiany danych osobowych

Wniosek o odstąpienie od umowy ubezpieczenia


Dobry Start (Produkt wycofany ze sprzedaży)

Dokumenty produktowe

Ogólne warunki zapopatrzenia dzieci Dobry Start

Tabela opłat i limitów finansowych Dobry Start

Wnioski o wypłatę świadczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: śmierci, śmierci w wyniku NW, śmierci w wyniku zawału lub udaru

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia

Dokumenty obsługowe

Oświadczenie dotyczące potwierdzania dokumentów

Wniosek o odstąpienie od umowy ubezpieczenia


Medycyna bez granic - Best Doctors

Dokumenty produktowe

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia Medycyna bez granic – Best Doctors, indeks MGBD/15/10/01

Dokumenty obsługowe

Oświadczenie dotyczące potwierdzania dokumentów

Wniosek o dokonanie zmiany danych osobowych

Wniosek o odstąpienie od umowy ubezpieczenia


Pakiet Zdrowe Dziecko – Bezpieczny.pl

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem, Pakiet Zdrowe Dziecko – Bezpieczny.pl


Parasol (Produkt wycofany ze sprzedaży)

Dokumenty produktowe

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji medycznej

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek pobytu w szpitalu

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek inwalidztwa i śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (wariant C)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego uzyskania Drugiej Opinii Lekarskiej w przypadku wystąpienia poważnego stanu chorobowego

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego Vitalité, indeks DVIT/07/08/10

Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku

Tabela operacji medycznych, indeks OM/12/12/17

 

Wnioski o wypłatę świadczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: śmierci, śmierci w wyniku NW, śmierci w wyniku zawału lub udaru.

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, operacji medycznej.

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: niezdolności do pracy, inwalidztwa w wyniku NW

 

Dokumenty obsługowe

Oświadczenie dotyczące potwierdzania dokumentów

Umowa zmiany Ubezpieczającego

Wniosek o dokonanie zmiany: osób uposażonych lub danych osobowych

Wniosek o zmianę częstotliwości opłacania składek

Wniosek o rezygnację z indeksacji

Wniosek o rezygnację z umów dodatkowych

Wniosek o zmianę ubezpieczenia na bezskładkowe

Wniosek o zawieszenie opłacania składek regularnych

Wniosek o wznowienie ochrony ubezpieczeniowej + Dodatkowe oświadczenie

Wniosek o zmiana wysokości składki lub sumy ubezpieczenia

Wniosek o podwyższenie sumy ubezpieczenia + Dodatkowe oświadczenie

Wniosek o odstąpienie od umowy ubezpieczenia 


Plan Elastyczny

Dokumenty produktowe

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Elastyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek trwałego uszczerbku Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego trwałego uszczerbku Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka przez drugiego rodzica

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant pełny)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant uzupełniający)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant VIP)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego uzyskania Drugiej Opinii Medycznej

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Tabela opłat i limitów do indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Elastyczny

Tabela uszczerbków

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planu Elastycznego

 

Wnioski o wypłatę świadczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: śmierci, śmierci w wyniku NW, śmierci w wyniku zawału lub udaru

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: niezdolności do pracy, inwalidztwa w wyniku NW

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: poważnego zachowania, pobytu w szpitalu, operacji medycznej

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu rozpoznania nowotworu, operacji medycznej związanej z leczeniem nowotworu, chemioterapii, radioterapii lub świadczenia okresowego

 

Dokumenty obsługowe

Oświadczenie dotyczące potwierdzania dokumentów

Wniosek o dokonanie zmiany danych osobowych

Wniosek o zmianę częstotliwości opłacania składek

Wniosek o rezygnację z indeksacji

Wniosek o rezygnację z umów dodatkowych

Wniosek o zmianę ubezpieczenia na bezskładkowe

Wniosek o zawieszenie opłacania składek regularnych

Wniosek o wznowienie ochrony ubezpieczeniowej + Dodatkowe oświadczenie

Wniosek o zmiana wysokości składki lub sumy ubezpieczenia

Wniosek o podwyższenie sumy ubezpieczenia + Dodatkowe oświadczenie 

Wniosek o konwersję lub zmianę alokację składki

Umowa zmiany Ubezpieczającego

Zawiadomienie o wpłacie dodatkowej

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu)

Wniosek o odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Wniosek o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej

FORMULARZ AML

Dodatkowe oświadczenia klienta do Wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), Wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz Wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej.

FORMULARZ AML/FORMULARZ REZYDENCJI PODATKOWEJ

Formularz właściwy dla osób prawnych w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi; w Formularzu występują zarówno sekcje AML jak i sekcja Rezydencja podatkowa; sekcja Rezydencja podatkowa musi był wypełniona, jeśli Formularz jest dołączany do wniosku o zawarcie; jeśli Formularz jest dołączany do pozostałych wniosków, nie jest to konieczne o ile klient składał oświadczenie wcześniej.

FORMULARZ REZYDENCJI PODATKOWEJ

Formularz właściwy dla osób fizycznych w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi; wymagany jest jako załącznik do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli na wniosku nie występowało pytanie o rezydencję podatkową

 

Komunikaty

Informacja dotycząca zmiany wysokości opłaty administracyjnej


Plan Ochronny AXA

Dokumenty produktowe

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Plan Ochronny AXA

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego - Pomoc na Raka (wariant pełny)

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego - Pomoc na Raka (wariant uzupełniający)

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego - Pomoc na Raka (wariant VIP)

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u dziecka - Pomoc na Raka

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie, indeks POŻ/08/09/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie z malejącą sumą ubezpieczenia, indeks POZM/08/09/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, indeks POWU/08/09/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej, indeks PONP/08/09/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku i śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, indeks POUW/08/09/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa i śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, indeks POŚW/08/09/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego, indeks POCU/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, indeks POSU/08/09/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, indeks POSW/08/09/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego, indeks POOM/08/09/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia posagowego dziecka, indeks POPD/08/09/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania dziecka, indeks POCD/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku, indeks POID/08/09/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek pobytu dziecka w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, indeks POSD/08/09/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy, indeks POPS/08/09/01

Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku

 

 

Wnioski o wypłatę świadczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: śmierci, śmierci w wyniku NW, śmierci w wyniku zawału lub udaru.

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: niezdolności do pracy, inwalidztwa w wyniku NW

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, operacji medycznej.

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu rozpoznania nowotworu, operacji medycznej związanej z leczeniem nowotworu, chemioterapii, radioterapii lub świadczenia okresowego

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia

 

 

Dokumenty obsługowe

Oświadczenie dotyczące potwierdzania dokumentów

Wniosek o dokonanie zmiany: osób uposażonych lub danych osobowych

Wniosek o zmianę częstotliwości opłacania składek

Wniosek o rezygnację z indeksacji

Wniosek o dokupienie umów dodatkowych + Dodatkowe oświadczenie

Wniosek o rezygnację z umów dodatkowych

Wniosek o zmianę ubezpieczenia na bezskładkowe

Wniosek o zawieszenie opłacania składek regularnych

Wniosek o wznowienie ochrony ubezpieczeniowej + Dodatkowe oświadczenie

Wniosek o zmiana wysokości składki lub sumy ubezpieczenia

Wniosek o podwyższenie sumy ubezpieczenia + Dodatkowe oświadczenie

Wniosek o odstąpienie od umowy ubezpieczenia (Właściciel Polisy)

Wniosek o odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Wniosek o wypłatę: wartości podstawowej polisy - częściowej, wartości dodatkowej polisy - częściowej, wartości dodatkowej polisy - całkowitej

Wniosek o dokupienie lub zmianę umowy dodatkowej na wypadek rozpoznania nowotworu - Pomoc na Raka

FORMULARZ AML

Dodatkowe oświadczenie klienta do Wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), Wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz Wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy - częściowej, wartości dodatkowej polisy - częściowej, wartości dodatkowej polisy - całkowitej.


Solidna Opoka (Produkt wycofany ze sprzedaży)

Dokumenty produktowe

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka

Tabela opłat i limitów finansowych Solidna Opoka

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, indeks NW/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy, indeks NP/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, indeks ŚW/12/12/17

Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek operacji medycznej, indeks OM/12/12/17

Tabela operacji medycznych, indeks OM/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu, indeks PS/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa i śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku (wariant C), indeks IŚ/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania, indeks PZ/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia uzyskania Drugiej Opinii Lekarskiej w przypadku poważnego stanu chorobowego, indeks DO/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego Vitalité, indeks DVIT/07/08/10

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant pełny), indeks PRP/13/12/20

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant uzupełniający), indeks PRU/13/12/20

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant VIP), indeks PRV/13/12/20

Wnioski o wypłatę świadczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu rozpoznania nowotworu, operacji medycznej związanej z leczeniem nowotworu, chemioterapii, radioterapii lub świadczenia okresowego

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, operacji medycznej

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: niezdolności do pracy, inwalidztwa w wyniku NW

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: śmierci, śmierci w wyniku NW, śmierci w wyniku zawału lub udaru

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia

Dokumenty obsługowe

Oświadczenie dotyczące potwierdzania dokumentów

Wniosek o dokonanie zmiany danych osobowych

Wniosek o zmianę częstotliwości opłacania składek

Wniosek o rezygnację z indeksacji

Wniosek o rezygnację z umów dodatkowych

Wniosek o zmianę ubezpieczenia na bezskładkowe

Wniosek o zawieszenie opłacania składek regularnych

Wniosek o wznowienie ochrony ubezpieczeniowej + Dodatkowe oświadczenie

Wniosek o zmiana wysokości składki lub sumy ubezpieczenia

Wniosek o podwyższenie sumy ubezpieczenia + Dodatkowe oświadczenie 

Wniosek o dokupienie lub zmianę umowy dodatkowej na wypadek rozpoznania nowotworu - Pomoc na Raka

Wniosek o odstąpienie od umowy ubezpieczenia


Ubezpieczenie do wiz na Białoruś

Dokumenty produktowe

Szczególne warunki ubezpieczenia indywidualnych podróży Kontynenty dla osób podróżujących do Republiki Białorusi

Wnioski o wypłatę świadczenia

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Dokumenty obsługowe

Wniosek o rozwiązanie ubezpieczenia podróżnego Kontynenty


Ubezpieczenie indywidualnych podróży zagranicznych

Dokumenty produktowe

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych podróży zagranicznych Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych podróży na terenie RP Kontynenty

Lista przedstawicieli i partnerów AXA sprzedających polisy TRAVEL oraz ubezpieczenia do USA i Kanady do Karty EURO 26

Wnioski o wypłatę świadczenia

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego

Claim forms

Claim form liability insurance

Claim form overseas medical and rescue expenses

Claim form accident insurance

Claim form baggage/sports equipment insurance

Claim form costs of resignation

Dokumenty obsługowe

Wniosek o rozwiązanie ubezpieczenia podróżnego Kontynenty


Ubezpieczenie Kontynenty Business Travel

Dokumenty produktowe

Ogólne warunki ubezpieczenia zagranicznych podróży służbowych Kontynenty Business Travel 

Wnioski o wypłatę świadczenia

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego  

Claim forms

Claim form liability insurance

Claim form overseas medical and rescue expenses

Claim form accident insurance

Claim form baggage/sports equipment insurance

Claim form costs of resignation

Dokumenty obsługowe

Wniosek o rozwiązanie ubezpieczenia podróżnego Kontynenty


Ubezpieczenie podróżne na terenie RP

Dokumenty produktowe

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych podróży na terenie RP Kontynenty  

Lista przedstawicieli i partnerów AXA sprzedających polisy TRAVEL oraz ubezpieczenia do USA i Kanady do Karty EURO 26  

Wnioski o wypłatę świadczenia

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego

Claim forms

Claim form liability insurance

Claim form overseas medical and rescue expenses

Claim form accident insurance

Claim form baggage/sports equipment insurance

Claim form costs of resignation

Dokumenty obsługowe

Wniosek o rozwiązanie ubezpieczenia podróżnego Kontynenty


Ubezpieczenie NNW – Bezpieczny.pl
Vitalite

Dokumenty produktowe

Ogólne warunki ubezpieczenia zdrowotnego Vitalité

Wnioski o wypłatę świadczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia Vitalité z tytułu śmierci

Wniosek o wypłatę świadczenia Vitalité z tytułu: poważnego zachorowania, operacji medycznej, pobytu w szpitalu

Dokumenty obsługowe

Oświadczenie dotyczące potwierdzania dokumentów

Wniosek o odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Wniosek o dokonanie zmiany danych osobowych


Złoty Środek (Produkt wycofany ze sprzedaży)

Dokumenty produktowe

ZŁOTY ŚRODEK  - indeks ZS/10/02/01

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek, indeks ZS/10/02/01

Tabela opłat i limitów, indeks ZSTR/14/01/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, indeks ZSWU/10/02/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku i śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, indeks  ZSUW/10/02/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa i śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, indeks ZSŚW/10/02/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego,  indeks ZSCU/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, indeks ZSSU/10/02/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego, indeks ZSOM/10/02/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego, indeks ZSOU/13/01/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek osierocenia dziecka przez drugiego rodzica, indeks ZSODR/13/01/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy, indeks ZSPS/10/02/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia uzyskania Drugiej Opinii Lekarskiej w przypadku wystąpienia poważnego stanu chorobowego, indeks ZSDO/10/02/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia assistance „Małe dziecko”, indeks ZSAD/10/02/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia assistance „Senior”, indeks ZSAS/10/02/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia assistance „Singiel”, indeks ZSAI/10/02/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia assistance „Uczeń”, indeks ZSAU/10/02/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia assistance „Zdrowie”, indeks ZSAZ/10/02/01

Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant pełny), indeks NZSPRP/14/08/04

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant uzupełniający), indeks NZSPRU/14/08/04

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant VIP), indeks NZSPRV/14/08/04

Regulamin usług assistance „Małe dziecko”, indeks ZSRD/10/02/01

Regulamin usług assistance „Senior”, indeks ZSRS/10/02/01

Regulamin usług assistance „Singiel”, indeks ZSRI/10/02/01

Regulamin usług assistance „Uczeń”, indeks ZSRU/10/02/01

Regulamin usług assistance „Zdrowie”, indeks ZSRZ/10/02/01

Errata do Ogólnych warunków  dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku i śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku - indeks ZSUW/10/02/01

ZŁOTY ŚRODEK  - indeks ZS/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek, indeks ZS/14/05/05

Tabela opłat i limitów, indeks ZSTR/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant pełny), indeks ZSPRP/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant uzupełniający), indeks ZSPRU/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant VIP), indeks ZSPRV/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, indeks ZSWU/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek trwałego uszczerbku i śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, indeks ZSUW/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek inwalidztwa i śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, indeks ZSŚW/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego, indeks ZSCU/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, indeks ZSSU/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego, indeks ZSOM/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego uzyskania Drugiej Opinii Medycznej, indeks ZSDO/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego, indeks ZSOU/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka przez drugiego rodzica, indeks ZSODR/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy, indeks ZSPS/14/05/05

Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku

Errata do Ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego na wypadek trwałego uszczerbku i śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - indeks ZSUW/14/05/05

ZŁOTY ŚRODEK  - indeks ZS/07/08/10 i wcześniejsze

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, indeks NW/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy, indeks NP/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, indeks ŚW/12/12/17

Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku

Errata do Ogólnych warunków  dodatkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa i śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku - indeks ŚW/12/12/17 i wcześniejsze

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek operacji medycznej, indeks OM/12/12/17

Tabela operacji medycznych, indeks OM/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu, indeks PS/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa i śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku (wariant C), indeks IŚ/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania, indeks PZ/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia uzyskania Drugiej Opinii Lekarskiej w przypadku poważnego stanu chorobowego, indeks DO/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego Vitalité, indeks DVIT/07/08/10

Wnioski o wypłatę świadczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu rozpoznania nowotworu, operacji medycznej związanej z leczeniem nowotworu, chemioterapii, radioterapii lub świadczenia okresowego

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, operacji medycznej

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: niezdolności do pracy, inwalidztwa w wyniku NW

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: śmierci, śmierci w wyniku NW, śmierci w wyniku zawału lub udaru

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia

Dokumenty obsługowe

Oświadczenie dotyczące potwierdzania dokumentów

Umowa zmiany Ubezpieczającego

Wniosek o konwersję lub zmianę alokację składki

Wniosek o dokonanie zmiany danych osobowych

Wniosek o zmianę częstotliwości opłacania składek

Wniosek o rezygnację z indeksacji

Wniosek o rezygnację z umów dodatkowych

Wniosek o zmianę ubezpieczenia na bezskładkowe

Wniosek o zawieszenie opłacania składek regularnych

Wniosek o wznowienie ochrony ubezpieczeniowej + Dodatkowe oświadczenie

Wniosek o zmiana wysokości składki lub sumy ubezpieczenia

Wniosek o podwyższenie sumy ubezpieczenia + Dodatkowe oświadczenie 

Wniosek o dokupienie lub zmianę umowy dodatkowej na wypadek rozpoznania nowotworu - Pomoc na Raka

Wniosek o odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Wniosek o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej

Zawiadomienie o wpłacie dodatkowej


Jak oceniasz
serwis axa.pl?