ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Dokumenty obsługowe

Formularz danych niezbędnych do wystawienia informacji PIT-11 (IKZE)

pobierz plik PDF (54 KB)

Oświadczenie dotyczące potwierdzenia dokumentów

pobierz plik PDF (32 KB)

Umowa zmiany Ubezpieczajacego

pobierz plik PDF (100 KB)

Wniosek o dokonanie zmian dotyczących umów dodatkowych

pobierz plik PDF (121 KB)

Wniosek o dokonanie zmian w ubezpieczeniu na życie (składki)

pobierz plik PDF (110 KB)

Wniosek o konwersje lub zmiane alokacji

pobierz plik PDF (62 KB)

Wniosek o wypłatę części wartości podstawowej lub dodatkowej polisy

pobierz plik PDF (78 KB)

Wniosek o dokonanie zmiany osób uposażonych lub danych osobowych

pobierz plik PDF (87 KB)

Wniosek o transfer jednorazowy lub okresowy na konto podstawowe

pobierz plik PDF (40 KB)

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia

pobierz plik PDF (81 KB)

Wniosek o wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy ubezpieczenia

pobierz plik PDF (87 KB)

Wniosek o zmianę wariantu, zawieszenie opłacania składek regularnych lub wznowienie ochrony (IKZE)

pobierz plik PDF (69 KB)

Wzór pełnomonictwa

pobierz plik PDF (98 KB)

Wniosek o dokonanie zmian umowy dodatkowej na wypadek rozpoznania nowotworu "Pomoc Na Raka"

pobierz plik PDF (122 KB)
Jak oceniasz
serwis axa.pl?