ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Dokumenty - IKZE

Dokumenty produktowe

Ogólne warunki ubezpieczenia IKZE

Tabela opłat i limitów

Regulamin promocji IKZE

Regulamin UFK

Wykaz UFK

Dokumenty obsługowe

Wniosek o zmianę danych osobowych lub osób uposażonych

Wniosek o konwersję lub zmianę alokację składki

Wniosek o zmianę wariantu, zawieszenie opłacania składek regularnych lub wznowienie ochrony

Formularz danych niezbędnych do wystawienia informacji PIT-8C w związku ze zwrotem środków zgromadzonych na IKZE

Jak oceniasz
serwis axa.pl?