Ubezpieczenia komunikacyjneAXA i Liberty

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych AXA DIRECT

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych to dokument regulujący wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy klientem a firmą ubezpieczeniową. Zanim wykupisz ubezpieczenie, zapoznaj się z treścią tego dokumentu. Dokument dla Klientów posiadających ubezpieczenie oferowane pod marką AXA DIRECT.


Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

pobierz plik PDF (347 KB)

Dokumenty dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych oferowanych pod marką AXA DIRECT dostępne są na stronie Ważne Dokumenty.

Ważne dokumenty

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych AXA Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych to dokument regulujący wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy klientem a firmą ubezpieczeniową. Zanim wykupisz ubezpieczenie, zapoznaj się z treścią tego dokumentu. Dokument dla Klientów posiadających ubezpieczenie oferowane pod marką AXA Ubezpieczenia.


Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

pobierz plik PDF (727 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance w Podróży

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance w Podróży

pobierz plik PDF (382 KB)

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Zapoznaj się z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez AXA Ubezpieczenia.


Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

pobierz plik PDF (760 KB)

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

Poniższy dokument przedstawia niezbędne informacje na temat zasad składania i rozpatrywania reklamacji przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (AXA Ubezpieczenia), zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.


Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

pobierz plik PDF (243 KB)

Zasady rozpatrywania reklamacji przez Agenta

Zasady rozpatrywania reklamacji przez Agenta

pobierz plik PDF (295 KB)

Informacja Prawna

Informacja prawna to dokument zawierający niezbędne informacje, jakie AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. podaje do wiadomości konsumenta zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).


Informacja prawna

pobierz plik PDF (196 KB)

Wzory dokumentów i formularze

Wzór zgłoszenie szkody komunikacyjnej

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej

pobierz plik PDF (178 KB)

Wzór umowy darowizny pojazdu

Wzór umowy darowizny pojazdu

pobierz plik PDF (172 KB)

Wzór umowy sprzedaży pojazdu

Wzór umowy sprzedaży pojazdu

pobierz plik PDF (171 KB)

Wzór umowy zamiany pojazdów

Wzór umowy zamiany pojazdów

pobierz plik PDF (184 KB)

Regulaminy promocji

Regulamin Zniżek Direct

Regulamin Zniżek Direct

pobierz plik PDF (388 KB)

Jak oceniasz
serwis axa.pl?