ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Ubezpieczenia komunikacyjneAXA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych AXA DIRECT

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych to dokument regulujący wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy klientem a firmą ubezpieczeniową. Zanim wykupisz ubezpieczenie, zapoznaj się z treścią tego dokumentu. Dokument dla Klientów posiadających ubezpieczenie oferowane pod marką AXA DIRECT.


Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych AXA DIRECT (zatwierdzone uchwałą Zarządu z dnia 21.09.2017 r.)

pobierz plik PDF (1 MB)

Poprzednie wersje Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych są dostępne w Archiwum.


Dokumenty dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych oferowanych pod marką AXA DIRECT dostępne są na stronie Ważne Dokumenty.

Ważne dokumenty

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych AXA Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych to dokument regulujący wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy klientem a firmą ubezpieczeniową. Zanim wykupisz ubezpieczenie, zapoznaj się z treścią tego dokumentu. Dokument dla Klientów posiadających ubezpieczenie oferowane pod marką AXA Ubezpieczenia.


Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych AXA Ubezpieczenia (zatwierdzone uchwałą Zarządu z dnia 21.09.2017 r.)

pobierz plik PDF (1 MB)

Poprzednie wersje Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych są dostępne w Archiwum.


Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance w Podróży

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance w Podróży

pobierz plik PDF (2 MB)

Poprzednie wersje Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Assistance w Podróży są dostępne w Archiwum.


Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Zapoznaj się z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez AXA Ubezpieczenia.


Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

pobierz plik PDF (344 KB)

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

Poniższy dokument przedstawia niezbędne informacje na temat zasad składania i rozpatrywania reklamacji przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (AXA Ubezpieczenia), zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.


Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

pobierz plik PDF (146 KB)

Zasady rozpatrywania reklamacji przez Agenta

Zasady rozpatrywania reklamacji przez Agenta

pobierz plik PDF (396 KB)

Informacja Prawna

Informacja prawna to dokument zawierający niezbędne informacje, jakie AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. podaje do wiadomości konsumenta zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).


Informacja prawna

pobierz plik PDF (750 KB)

Wzory dokumentów i formularze

Wzór zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej

pobierz plik PDF (655 KB)

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia Autocasco Kradzież pojazdu

pobierz plik PDF (235 KB)

Zgłoszenie szkody osobowej z polisy Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (obrażenia ciała)

pobierz plik PDF (492 KB)

Utrata wartości handlowej pojazdu

pobierz plik PDF (99 KB)

Wzór umowy darowizny pojazdu

Wzór umowy darowizny pojazdu

pobierz plik PDF (128 KB)

Wzór umowy sprzedaży pojazdu

Wzór umowy sprzedaży pojazdu

pobierz plik PDF (125 KB)

Wzór umowy zamiany pojazdów

Wzór umowy zamiany pojazdów

pobierz plik PDF (135 KB)

Regulaminy promocji

Regulamin Zniżek Direct

Regulamin Zniżek Direct (01.06.2018 - 30.06.2018)

pobierz plik PDF (387 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.05.2018 - 31.05.2018)

pobierz plik PDF (397 KB)

Poprzednie wersje regulaminu


Regulamin Zniżek Direct (01.04.2018 - 30.04.2018)

pobierz plik PDF (387 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.03.2018 - 31.03.2018)

pobierz plik PDF (387 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.02.2018 - 28.02.2018)

pobierz plik PDF (387 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.01.2018 - 31.01.2018)

pobierz plik PDF (221 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.12.2017 - 31.12.2017)

pobierz plik PDF (222 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.11.2017 - 30.11.2017)

pobierz plik PDF (220 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.10.2017 - 31.10.2017)

pobierz plik PDF (220 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.09.2017 - 30.09.2017)

pobierz plik PDF (543 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.08.2017 - 31.08.2017)

pobierz plik PDF (220 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.07.2017 - 31.07.2017)

pobierz plik PDF (219 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.06.2017 - 30.06.2017)

pobierz plik PDF (385 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.05.2017 - 31.05.2017)

pobierz plik PDF (388 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.04.2017 - 30.04.2017)

pobierz plik PDF (350 KB)

Jak oceniasz
serwis axa.pl?