ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Ubezpieczenia komunikacyjne PKO

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

1667_PID_PKO_OC.PDF

pobierz plik PDF (63 KB)

Ubezpieczenie Auto Casco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco dla Klientów PKO Banku Polskiego SA

pobierz plik PDF (174 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Auto Casco

pobierz plik PDF (64 KB)

Ubezpieczenie Zielona Karta

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zielona Karta dla Klientów PKO Banku Polskiego SA

pobierz plik PDF (123 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Zielona Karta

pobierz plik PDF (63 KB)

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW dla Klientów PKO Banku Polskiego SA

pobierz plik PDF (153 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

pobierz plik PDF (63 KB)

Jak oceniasz
serwis axa.pl?