Ubezpieczenia turystyczneAXA

Ubezpieczenie indywidualnych podróży KONTYNENTY

Ogólne warunki ubezpieczenia


Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych podróży zagranicznych Kontynenty

pobierz plik PDF (310 KB)

Dokumenty obsługowe


Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

pobierz plik PDF (60 KB)

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

pobierz plik PDF (67 KB)

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

pobierz plik PDF (62 KB)

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

pobierz plik PDF (65 KB)

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego

pobierz plik PDF (80 KB)

Lista przedstawicieli i partnerów AXA sprzedających polisy TRAVEL oraz ubezpieczenia do USA i Kanady do Karty EURO 26

pobierz plik PDF (136 KB)

Wniosek o rozwiązanie ubezpieczenia podróżnego Kontynenty

pobierz plik PDF (43 KB)

Claim forms


Claim form liability insurance

pobierz plik PDF (59 KB)

Claim form overseas medical and rescue expenses

pobierz plik PDF (65 KB)

Claim form accident insurance

pobierz plik PDF (60 KB)

Claim form baggage/sports equipment insurance

pobierz plik PDF (63 KB)

Claim form costs of resignation

pobierz plik PDF (77 KB)

Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

Skontaktuj się z nami


Ubezpieczenie podróżne na terenie RP KONTYNENTY

Ogólne warunki ubezpieczenia


Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych podróży na terenie RP Kontynenty

pobierz plik PDF (250 KB)

Dokumenty obsługowe


Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

pobierz plik PDF (60 KB)

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa

pobierz plik PDF (67 KB)

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

pobierz plik PDF (62 KB)

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

pobierz plik PDF (65 KB)

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego

pobierz plik PDF (80 KB)

Lista przedstawicieli i partnerów AXA sprzedających polisy TRAVEL oraz ubezpieczenia do USA i Kanady do Karty EURO 26

pobierz plik PDF (136 KB)

Wniosek o rozwiązanie ubezpieczenia podróżnego Kontynenty

pobierz plik PDF (43 KB)

Claim forms


Claim form liability insurance

pobierz plik PDF (59 KB)

Claim form accident insurance

pobierz plik PDF (60 KB)

Claim form baggage/sports equipment insurance

pobierz plik PDF (63 KB)

Claim form costs of resignation

pobierz plik PDF (77 KB)

Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

Skontaktuj się z nami


Ubezpieczenie Kontynenty Multitravel

Ogólne warunki ubezpieczenia


Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnych podróży Kontynenty Multitravel

pobierz plik PDF (336 KB)

Dokumenty obsługowe


Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

pobierz plik PDF (59 KB)

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

pobierz plik PDF (67 KB)

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

pobierz plik PDF (61 KB)

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

pobierz plik PDF (65 KB)

Wniosek o rozwiązanie ubezpieczenia podróżnego Kontynenty Multitravel

pobierz plik PDF (66 KB)

Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

Skontaktuj się z nami


Ubezpieczenie do wiz na Białoruś

Ogólne warunki ubezpieczenia


Szczególne warunki ubezpieczenia indywidualnych podróży Kontynenty dla osób podróżujących do Republiki Białorusi

pobierz plik PDF (242 KB)

Dokumenty obsługowe


Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

pobierz plik PDF (59 KB)

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

pobierz plik PDF (61 KB)

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

pobierz plik PDF (61 KB)

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

pobierz plik PDF (65 KB)

Wniosek o rozwiązanie ubezpieczenia podróżnego Kontynenty

pobierz plik PDF (66 KB)

Jak oceniasz
serwis axa.pl?