ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Wnioski o wypłatę świadczenia

Zgłoś zdarzenie Online lub wybierz spośród wniosków dostępnych poniżej

Śmierć

Śmierć Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem/zawałem serca lub krwotokiem mózgu - ubezpieczenie NNW

pobierz plik PDF (105 KB)

Śmierć Ubezpieczonego spowodowana NW komunikacyjnym - ubezpieczenie NNW

pobierz plik PDF (105 KB)

Śmierć Rodzica Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem - ubezpieczenie NNW

pobierz plik PDF (105 KB)

Śmierć Współmałżonka Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

pobierz plik PDF (105 KB)

Śmierć Rodzica/ Rodzica Współmałżonka Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (75 KB)

Śmierć Rodzica/ Rodzica Współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie NW

pobierz plik PDF (75 KB)

Śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu Współmałżonka/ Partnera

pobierz plik PDF (90 KB)

Śmierć Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (90 KB)

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW

pobierz plik PDF (90 KB)

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

pobierz plik PDF (90 KB)

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu

pobierz plik PDF (90 KB)

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW przy pracy

pobierz plik PDF (90 KB)

Śmierć Ubezpieczonego - Klienci Mercedes Benz Bank Polska S.A.

pobierz plik PDF (84 KB)

Śmierć Ubezpieczonego - Leasingobiorcy Mercedes Benz Leasing Polska Sp. z o.o.

pobierz plik PDF (79 KB)

Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (90 KB)

Uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała Ubezpieczonego spowodowane NW/ oparzenia, odmrożenia / pogryzienie przez psa

pobierz plik PDF (105 KB)

Uszczerbek na zdrowiu w następstwie zawału serca/ udaru mózgu Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera

pobierz plik PDF (117 KB)

Całkowita utrata zębów stałych u Ubezpieczonego spowodowana NW

pobierz plik PDF (105 KB)

Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera w następstwie NW

pobierz plik PDF (117 KB)

Uszczerbek lub uszkodzenie ciała Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera/ Dziecka w następstwie NW

pobierz plik PDF (117 KB)

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

pobierz plik PDF (105 KB)

Urodzenie się dziecka

Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu

pobierz plik PDF (65 KB)

Urodzenie się dziecka wymagającego leczenia

pobierz plik PDF (65 KB)

Urodzenie się martwego noworodka

pobierz plik PDF (65 KB)

Poważne zachorowanie lub uraz

Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania

pobierz plik PDF (105 KB)

Wstrząśnienie mózgu u Ubezpieczonego spowodowane NW

pobierz plik PDF (105 KB)

Wystąpienie zawału lub udaru mózgu u Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (105 KB)

Złamanie kości Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku - ubezpieczenie AXA Pomocnik

pobierz plik PDF (83 KB)

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera/ Dziecka

pobierz plik PDF (117 KB)

Pobyt w szpitalu lub operacja medyczna

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem

pobierz plik PDF (105 KB)

Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku - ubezpieczenie AXA Pomocnik

pobierz plik PDF (83 KB)

Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera/ Dziecka w następstwie NW

pobierz plik PDF (117 KB)

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

pobierz plik PDF (117 KB)

Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera/ Dziecka

pobierz plik PDF (117 KB)

Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - Klienci Mercedes Benz Bank Polska S.A.

pobierz plik PDF (79 KB)

Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - Leasingobiorcy Mercedes Benz Leasing Polska Sp. z o.o.

pobierz plik PDF (79 KB)

Operacja medyczna Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera

pobierz plik PDF (117 KB)

Inwalidztwo

Inwalidztwo Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera w następstwie NW

pobierz plik PDF (117 KB)

Inwalidztwo Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem

pobierz plik PDF (105 KB)

Całkowite i trwałe inwalidztwo rodzica Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem

pobierz plik PDF (105 KB)

Niezdolność do pracy

Niezdolność Ubezpieczonego do pracy w wyniku NNW

pobierz plik PDF (105 KB)

Niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej

pobierz plik PDF (117 KB)

Niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej w następstwie NW

pobierz plik PDF (117 KB)

Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy - Klienci Mercedes Benz Bank Polska S.A.

pobierz plik PDF (85 KB)

Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy - Leasingobiorcy Mercedes Benz Leasing Polska Sp. z o.o.

pobierz plik PDF (84 KB)

Czasowa niezdolność do pracy oraz hospitalizacja albo hospitalizacja spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem - Skarbiec TFI

pobierz plik PDF (86 KB)

Oświadczenia

Oświadczenie o zgodności kopii dokumentów z oryginałem

pobierz plik PDF (62 KB)

Oświadczenie o objęciu ochroną ubezpieczeniową

pobierz plik PDF (30 KB)

Zwrot kosztów

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji Ubezpieczonego spowodowanych NW

pobierz plik PDF (105 KB)

Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego

pobierz plik PDF (105 KB)

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego Ubezpieczonego w wyniku NNW

pobierz plik PDF (105 KB)

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych w wyniku NNW

pobierz plik PDF (105 KB)

Refundacja kosztu zakupu leków

pobierz plik PDF (105 KB)

Ubezpieczenie NNW – Bezpieczny.pl

Wniosek o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia NNW

pobierz plik PDF (105 KB)

Szkolne ubezpieczenie NNW

Wniosek o wypłatę świadczenia Klasowy Wybór AXA

pobierz plik PDF (105 KB)

Inne

Utrata pracy przez Ubezpieczonego - Skarbiec TFI

pobierz plik PDF (82 KB)

Realizacja świadczeń AXA MEDI

pobierz plik PDF (90 KB)

Jak oceniasz
serwis axa.pl?