zawarte za pośrednictwem Banku lub innego partnera biznesowego

Ubezpieczenie zawarte za pośrednictwem Banku lub innego partnera biznesowego

Deutsche Bank Polska S.A.

Indywidualne ubezpieczenie dla Kredytobiorców Kredytów hipotecznych w Deutsche Bank Polska S.A.

WZORCE UMOWNE 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia do kredytów hipotecznych w Deutsche Bank S.A. (mają zastosowanie od 05.05.2017) 

Poprzednie wersje:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia do kredytów hipotecznych w Deutsche Bank S.A.

KARTY PRODUKTU

Karta Produktu Ubezpieczenia do kredytów hipotecznych w Deutsche Bank SA (ma zastosowanie od 05.05.2017)

Poprzednie wersje kart produktu:

Karta Produktu Ubezpieczenia do kredytów hipotecznych w Deutsche Bank SA 

WNIOSKI

Wniosek roszczeniowy Hipoteki (ma zastosowanie od 05.05.2017)

Poprzednie wersje wniosków:

Wniosek roszczeniowy Hipoteki 

 

Ubezpieczenie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. All Risk

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia All Risk (mają zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje wzorców umów:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia All Risk 

KARTY PRODUKTU

Karta Produktu Ubezpieczenia All Risk (ma zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje kart produktu:

Karta Produktu Ubezpieczenia All Risk 

WNIOSKI

Wniosek roszczeniowy All Risk (ma zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje wniosków:

Wniosek roszczeniowy All Risk

 

Ubezpieczenie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. PPI

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia do kredytów (mają zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje wzorców umów:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia do kredytów 

KARTY PRODUKTU

Karta Produktu Ubezpieczenia do kredytów (ma zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje kart produktu:

Karta Produktu Ubezpieczenia do kredytów

WNIOSKI

Wniosek roszczeniowy PPI (ma zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje wniosków:

Wniosek roszczeniowy PPI 

 

Indywidualne ubezpieczenie "Pakiet Bezpieczeństwa"

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Indywidualnego ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa (mają zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje wzorców umów:

Ogólne Warunki Indywidualnego ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa 

KARTY PRODUKTU

Karta Produktu Indywidualnego Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa (ma zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje kart produktu:

Karta Produktu Indywidualnego Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa 

WNIOSKI

Wniosek roszczeniowy Karty (ma zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje wniosków:

Wniosek roszczeniowy Karty 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNIE

Obowiązki informacyjne – Indywidualne Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwa

 

Grupowe ubezpieczenie "Pakiet Bezpieczeństwa"

WZORCE UMOWNE

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa (mają zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje wzorców umów:

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa

KARTY PRODUKTU

Karta Produktu Grupowego ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa (ma zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje kart produktu:

Karta Produktu Grupowego ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa

WNIOSKI

Wniosek roszczeniowy Karty (ma zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje wniosków:

Wniosek roszczeniowy Karty 

 

Indywidualne ubezpieczenie "Gwarancja Spłaty"

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Gwarancja Spłaty (mają zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje wzorców umów:

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Gwarancja Spłaty

KARTY PRODUKTU

Karta Produktu Indywidualnego Ubezpieczenia Gwarancja Spłaty (ma zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje kart produktu:

Karta Produktu Indywidualnego Ubezpieczenia Gwarancja Spłaty

WNIOSKI

 Wniosek roszczeniowy karty

OBOWIĄZKI INFORMACYJNIE

Obowiązki informacyjne – Indywidualne Ubezpieczenie Gwarancja Spłaty

 

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi db Invest Benefit Plus

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia db Invest Benefit Plus

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych db Invest Benefit Plus

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela opłat i limitów db Invest Benefit Plus

KARTY PRODUKTU

Karta informacyjna db Invest Benefit Plus  

 

db Invest Premium

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia db Invest Premium 

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych db Invest Premium

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o całkowitej alokacji aktywów w certyfikaty inwestycyjne FIZ

Tabela opłat i limitów db Invest Premium

KARTY PRODUKTU

Karta informacyjna db Invest Premium 


Dom Inwestycyjny Xelion sp. z.o.o.

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Premium

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Plan Inwestycyjny Premium

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o całkowitej alokacji aktywów w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Tabela opłat i limitów Plan Inwestycyjny Premium


DSA Investment S.A.

Plan Elastyczny Semper Liberum

WZORCE UMOWNE

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Elastyczny Semper Liberum

Tabela opłat i limitów Plan Elastyczny Semper Liberum

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planu Elastycznego Semper Liberum

Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

 

Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Uniwersalny Liberum (Produkt wycofany ze sprzedaży)

WZORCE UMOWNE

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Uniwersalny Liberum

Tabela opłat i limitów Plan Uniwersalny Liberum

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planu Uniwersalnego Liberum

Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych


Open Finance S.A.

Grupowe ubezpieczenie Klientów Open Finance S.A.

WZORCE UMOWNE

Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia Klientów Open Finance S.A. (mają zastosowanie od 05.05.2017)

Poprzednie wersje wzorców umownych:

Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia Klientów Open Finance S.A.

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia w ramach Umowy grupowego ubezpieczenia UB/04/2014/BA Klientów Open Finance S.A. (ma zastosowanie od 05.05.2017)

Poprzednie wersje wniosków:

Wniosek o wypłatę świadczenia w ramach Umowy grupowego ubezpieczenia UB/04/2014/BA Klientów Open Finance S.A.


PKO Leasing S.A.

Grupowe ubezpieczenie na życie Korzystających PKO Leasing S.A. "LIFE"

WZORCE UMOWNE

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie Korzystających PKO Leasing S.A. „LIFE”

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu śmierci

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu innych ryzyk


Provident Polska S.A.

Pakiet medyczny dla Klientów Providenta

WZORCE UMOWNE

Szczególne warunki ubezpieczenia - Pakiet medyczny dla Klientów Providenta indeks PR/2017/02/17 mają zastosowanie do 1 października 2017 r.

Poprzednie wersje wzorców umownych:

Szczególne warunki ubezpieczenia - Pakiet medyczny dla Klientów Providenta indeks PR/2017/02/17

Szczególne warunki ubezpieczenia - Pakiet medyczny dla Klientów Providenta indeks PR/2016/09/01

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia (ma zastosowanie od 15.05.2017)

Poprzednie wersje wniosków:

Wniosek o wypłatę świadczenia


The Unlimited Poland Sp. z o.o.

Indywidualne ubezpieczenie „Komfort na co dzień”

WZORCE UMOWNE

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia „Komfort na co dzień”

WNIOSKI

Wniosek roszczeniowy

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Obowiązki informacyjne - Indywidualne ubezpieczenie „Komfort na co dzień”

 

Indywidualne ubezpieczenie „Spokój na co dzień”

WZORCE UMOWNE

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia „Spokój na co dzień”

WNIOSKI

Wniosek roszczeniowy

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Obowiązki informacyjne - Indywidualne ubezpieczenie „Spokój na co dzień”

 

Indywidualne ubezpieczenie „W trosce o bliskich”

WZORCE UMOWNE

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia „W trosce o bliskich”

WNIOSKI

Wniosek roszczeniowy

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Obowiązki informacyjne - Indywidualne ubezpieczenie „W trosce o bliskich”

 

Indywidualne ubezpieczenie „Z myślą o zdrowiu”

WZORCE UMOWNE

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia „Z myślą o zdrowiu”

WNIOSKI

Wniosek roszczeniowy

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Obowiązki informacyjne - Indywidualne ubezpieczenie „Z myślą o zdrowiu”


Jak oceniasz
serwis axa.pl?