ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

zawarte za pośrednictwem Banku lub innego partnera biznesowego

Ubezpieczenie zawarte za pośrednictwem Banku lub innego partnera biznesowego

4mats.pl

Ubezpieczenie dla Klientów 4mats.pl

WZORCE UMOWNE

Ogólne warunki ubezpieczenia dla Klientów 4mats.pl

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Ubezpieczenie dla Klientów 4mats.pl

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia


AS Inbank S.A.

Ubezpieczenie Konkretna Ochrona dla Klientów AS Inbank S.A.

WZORCE UMOWNE
Ogólne warunki ubezpieczenia Konkretna Ochrona dla Klientów AS Inbank S.A.

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Konkretna Ochrona dla Klientów AS Inbank S.A. Oddział w Polsce

KARTY PRODUKTU
Karta produktu ubezpieczenia Konkretna Ochrona dla Klientów AS Inbank S.A.

WNIOSKI
Wniosek o wypłatę świadczenia


BGŻ BNP Paribas S.A.

Ubezpieczenie szyb w pojeździe

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie szyb w pojeździe

 

Ubezpieczenie od zniszczenia pojazdu wskutek pożaru i od kradzieży

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie od zniszczenia pojazdu wskutek pożaru i od kradzieży

 

Ubezpieczenia Assistance

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenia Assistance

 

Ubezpieczenie Zielona Karta

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Zielona Karta

 

Ubezpieczenie Autocasco

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Autocasco

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych


Capital Service S.A.
Deutsche Bank Polska S.A.

Indywidualne ubezpieczenie dla Kredytobiorców Kredytów hipotecznych w Deutsche Bank Polska S.A.

WZORCE UMOWNE 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia do kredytów hipotecznych w Deutsche Bank S.A. (mają zastosowanie od 05.05.2017) 

Poprzednie wersje:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia do kredytów hipotecznych w Deutsche Bank S.A.

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie życia, zdrowia, zdolności Ubezpieczonego do zarobkowania dla Kredytobiorców Kredytów hipotecznych w Deutsche Bank Polska S.A.

KARTY PRODUKTU

Karta Produktu Ubezpieczenia do kredytów hipotecznych w Deutsche Bank SA (ma zastosowanie od 05.05.2017)

Poprzednie wersje kart produktu:

Karta Produktu Ubezpieczenia do kredytów hipotecznych w Deutsche Bank SA 

WNIOSKI

Wniosek roszczeniowy Hipoteki (ma zastosowanie od 13.07.2018)

Poprzednie wersje wniosków:

Wniosek roszczeniowy Hipoteki 

 

Ubezpieczenie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. All Risk

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia All Risk (mają zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje wzorców umów:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia All Risk 

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie życia, zdrowia i mienia

KARTY PRODUKTU

Karta Produktu Ubezpieczenia All Risk (ma zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje kart produktu:

Karta Produktu Ubezpieczenia All Risk 

WNIOSKI

Wniosek roszczeniowy All Risk (ma zastosowanie od 13.07.2018)

Poprzednie wersje wniosków:

Wniosek roszczeniowy All Risk

 

Ubezpieczenie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. PPI

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia do kredytów (mają zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje wzorców umów:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia do kredytów 

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie życia, zdrowia, zdolności spłaty rat kredytu

KARTY PRODUKTU

Karta Produktu Ubezpieczenia do kredytów (ma zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje kart produktu:

Karta Produktu Ubezpieczenia do kredytów

WNIOSKI

Wniosek roszczeniowy PPI (ma zastosowanie od 13.07.2018)

Poprzednie wersje wniosków:

Wniosek roszczeniowy PPI 

 

Indywidualne ubezpieczenie "Pakiet Bezpieczeństwa"

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Indywidualnego ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa (mają zastosowanie od 26.02.2018)

Poprzednie wersje wzorców umów:

Ogólne Warunki Indywidualnego ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa 

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Posiadacza lub Użytkownika Karty Kredytowej dla Klientów Deutsche Bank S.A. - Pakiet Bezpieczeństwa

KARTY PRODUKTU

Karta Produktu Indywidualnego Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa (ma zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje kart produktu:

Karta Produktu Indywidualnego Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa 

WNIOSKI

Wniosek roszczeniowy Karty (ma zastosowanie od 13.07.2018)

Poprzednie wersje wniosków:

Wniosek roszczeniowy Karty 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNIE

Obowiązki informacyjne – Indywidualne Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwa

 

Grupowe ubezpieczenie "Pakiet Bezpieczeństwa"

WZORCE UMOWNE

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa (mają zastosowanie od 26.02.2018)

Poprzednie wersje wzorców umów:

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa

KARTY PRODUKTU

Karta Produktu Grupowego ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa (ma zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje kart produktu:

Karta Produktu Grupowego ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa

WNIOSKI

Wniosek roszczeniowy Karty (ma zastosowanie od 13.07.2018)

Poprzednie wersje wniosków:

Wniosek roszczeniowy Karty 

 

Indywidualne ubezpieczenie "Gwarancja Spłaty"

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Gwarancja Spłaty (mają zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje wzorców umów:

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Gwarancja Spłaty

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie życia, zdrowia, utraty pracy dla Posiadaczy karty Deutsche Bank Polska S.A.

KARTY PRODUKTU

Karta Produktu Indywidualnego Ubezpieczenia Gwarancja Spłaty (ma zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje kart produktu:

Karta Produktu Indywidualnego Ubezpieczenia Gwarancja Spłaty

WNIOSKI

 Wniosek roszczeniowy karty (ma zastosowanie od 13.07.2018)

Poprzednie wersje wniosków:
Wniosek roszczeniowy Karty 

 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNIE

Obowiązki informacyjne – Indywidualne Ubezpieczenie Gwarancja Spłaty

 

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi db Invest Benefit Plus

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia db Invest Benefit Plus

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych db Invest Benefit Plus

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela opłat i limitów db Invest Benefit Plus

KARTY PRODUKTU

Karta informacyjna db Invest Benefit Plus  

 

db Invest Premium

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia db Invest Premium 

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych db Invest Premium

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o całkowitej alokacji aktywów w certyfikaty inwestycyjne FIZ

Tabela opłat i limitów db Invest Premium

KARTY PRODUKTU

Karta informacyjna db Invest Premium 


Dom Inwestycyjny Xelion sp. z.o.o.

Plan Inwestycyjny Premium

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Premium

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Plan Inwestycyjny Premium

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o całkowitej alokacji aktywów w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Tabela opłat i limitów Plan Inwestycyjny Premium

Plan Inwestycyjny Optimum

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Optimum

Errata do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo Plan Inwestycyjny Optimum o indeksie PIO/18/02/01 – nowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Plan Inwestycyjny Optimum

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Tabela opłat i limitów Plan Inwestycyjny Optimum

 

 


DSA Investment S.A.

Plan Elastyczny Semper Liberum

Dokumentacja produktowa

Dokument zawierający kluczowe informacje Plan Elastyczny Semper Liberum (dla Ubezpieczonych, którzy nie ukończyli 50. roku życia)

Dokument zawierający kluczowe informacje Plan Elastyczny Semper Liberum (dla Ubezpieczonych, którzy ukończyli 50. rok życia)

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Elastyczny Semper Liberum

Tabela opłat i limitów Plan Elastyczny Semper Liberum

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planu Elastycznego Semper Liberum

Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

 

Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Uniwersalny Liberum (Produkt wycofany ze sprzedaży)

Dokumentacja produktowa

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Uniwersalny Liberum

Tabela opłat i limitów Plan Uniwersalny Liberum

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planu Uniwersalnego Liberum

Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych


Mobiwin Sp. z o.o.

Ubezpieczenie dla Klientów Mobiwin Sp. z o.o.

WZORCE UMOWNE

Szczególe warunki ubezpieczenia dla Klientów Mobiwin Sp. z o.o.

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia


Open Finance S.A.

Grupowe ubezpieczenie Klientów Open Finance S.A.

WZORCE UMOWNE

Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia Klientów Open Finance S.A. (mają zastosowanie od 05.05.2017)

Poprzednie wersje wzorców umownych:

Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia Klientów Open Finance S.A.

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia w ramach Umowy grupowego ubezpieczenia UB/04/2014/BA Klientów Open Finance S.A. (ma zastosowanie od 05.05.2017)

Poprzednie wersje wniosków:

Wniosek o wypłatę świadczenia w ramach Umowy grupowego ubezpieczenia UB/04/2014/BA Klientów Open Finance S.A.


PKO Bank Polski SA

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

 

Ubezpieczenie Auto Casco

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Ubezpieczenie Auto Casco

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Auto Casco

 

Ubezpieczenie Zielona Karta

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Ubezpieczenie Zielona Karta

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Zielona Karta

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

 

 


PKO Leasing S.A.

Grupowe ubezpieczenie na życie Korzystających PKO Leasing S.A. "LIFE"

WZORCE UMOWNE

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie Korzystających PKO Leasing S.A. „LIFE”

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu śmierci

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu innych ryzyk


Provident Polska S.A.

Pakiet Życie dla Klientów Providenta

WZORCE UMOWNE

Ogólne warunki ubezpieczenia – Pakiet Życie dla Klientów Providenta – indeks PZ/2018/03 

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenia życia i zdrowia

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia

Pakiet Zdrowie dla Klientów Providenta

WZORCE UMOWNE

Ogólne warunki ubezpieczenia – Pakiet Zdrowie dla Klientów Providenta – indeks PZ/2018/03

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie zdrowia i OC dziecka dla Klientów Provident Polska S.A.

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia

Pakiet medyczny dla Klientów Providenta

WZORCE UMOWNE

Szczególne warunki ubezpieczenia - Pakiet medyczny dla Klientów Providenta indeks PR/2017/02/17 mają zastosowanie do 1 października 2017 r.

Poprzednie wersje wzorców umownych:

Szczególne warunki ubezpieczenia - Pakiet medyczny dla Klientów Providenta indeks PR/2017/02/17

Szczególne warunki ubezpieczenia - Pakiet medyczny dla Klientów Providenta indeks PR/2016/09/01

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia (ma zastosowanie od 15.05.2017)

Poprzednie wersje wniosków:

Wniosek o wypłatę świadczenia


Santander Bank Polska S.A.

Invest Benefit Plus

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Invest Benefit Plus 

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Invest Benefit Plus

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 

Tabela opłat i limitów Invest Benefit Plus

Regulamin „Promocji dla Klientów Santander Bank Polska S.A.”

KARTY PRODUKTU

Karta informacyjna Invest Benefit Plus 

 

Ubezpieczenie All Risk

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia All Risk

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Ubezpieczenie All Risk


The Unlimited Poland Sp. z o.o.

 

Indywidualne ubezpieczenie „Spokój na co dzień”

WZORCE UMOWNE

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia „Spokój na co dzień”

WNIOSKI

Wniosek roszczeniowy

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Obowiązki informacyjne - Indywidualne ubezpieczenie „Spokój na co dzień”

 


Jak oceniasz
serwis axa.pl?