ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Otrzymaj zwrot składki

Zwrot składki otrzymasz w wypadku:

  • złomowania lub wyrejestrowania pojazdu
  • sprzedaży pojazdu (niewykorzystane składki)
      - w zakresie ubezpieczenia OC - jeśli nabywca pojazdu wypowie umowę
      - w zakresie ubezpieczenia dobrowolnego
  • odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zawarcia ubezpieczenia w przypadku zawarcia umowy na odległość.
  • podwójnego ubezpieczenia – rezygnacja z polisy przedłużonej automatycznie

W formularzu podaj numer rachunku bankowego, na który mamy dokonać zwrotu składki.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?