ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Zgłoś lub znieś cesję

Jeśli Twój bank lub inna instytucja wymagają ustanowienia cesji do zawartej polisy lub zmieniają się dane cesjonariusza, wypełnij formularz, w treści wiadomości podając dane cesjonariusza:

  • nazwę,
  • adres siedziby,
  • NIP,
  • REGON
  • numer rachunku, na który spłacasz kredyt.

Po wprowadzeniu podanych przez Ciebie danych, wyślemy dokument cesji na adres e-mail podany przez Ciebie przy zawarciu umowy lub - w przypadku braku adresu email - pocztą tradycyjną.

 

Usunięcie Cesji
Usunięcie cesji jest możliwe jedynie na podstawie zaświadczenia o całkowitej spłacie kredytu lub zniesieniu cesji.
W celu zawiadomienia AXA Ubezpieczenia o wygaśnięciu praw z polisy i konieczności dokonania z tego powodu zmian w umowie ubezpieczenia, prześlij do nas wiadomość i załącz kopię dokumentu potwierdzającego spłatę kredytu lub zniesienie cesji.
Po dokonaniu stosownych zmian, wyślemy Ci aneks do polisy na adres e-mail podany przy zawarciu umowy ubezpieczenia lub - w przypadku braku adresu email - pocztą tradycyjną.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?