ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Zgłoś wypowiedzenie umowy

Sprawdź kiedy i jak możesz wypowiedzieć umowę:

 • Twoja polisa dobiega końca i nie chcesz przedłużać jej na kolejny rok.
  Wypowiedz umowę ubezpieczenia najpóźniej dzień przez końcem polisy.   Możesz to zrobić wypełniając formularz.
  Jeśli składka za obecną polisę została uregulowana w całości i nie   wypowiesz polisy, przedłuży się ona automatycznie na kolejny rok.
 • Otrzymałeś odnowienie umowy, a zawarłeś nową polisę w innym Towarzystwie
  Możesz wypowiedzieć polisę, która odnowiła się automatycznie, wysyłając nam Twoją rezygnację. W wypowiedzeniu wskaż, że powodem   rozwiązania umowy jest zawarcie polisy w innym Towarzystwie. Umowa   zostanie rozwiązana z dniem złożenia rezygnacji. W tym celu wypełnij formularz.
 • Kupiłeś samochód z naszym ubezpieczeniem, a chciałbyś zawrzeć umowę z innym Towarzystwem
  Umowę ubezpieczenia po nabyciu pojazdu możesz wypowiedzieć w każdym momencie obowiązywania polisy.
  Wyślij do nas rezygnację, wypełniając formularz.  
  Umowa zostanie rozwiązana z dniem złożenia rezygnacji.
Jak oceniasz
serwis axa.pl?