ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Zmiana danych

Za pomocą formularza możesz zgłosić zmianę następujących danych.

  • Numer rejestracyjny
  • Numer VIN (maksymalnie 3 znaki)
  • Dane osobowe
  • Dane kontaktowe
     

W treści wiadomości podaj PESEL oraz dane, które chcesz zmienić.
Aneks do polisy wyślemy na podany przy zawarciu umowy adres e-mail, a w przypadku jego braku - na adres korespondencyjny.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?