Ubezpieczenia na życie, zdrowie, NNW, inwestycjeZgłoszenie zdarzenia przez Internet

Zgłoszenie o wypłatę świadczenia

Za pomocą tego formularza możesz zgłosić:

 • urodzenie się dziecka
 • śmierć rodzica, rodzica współmałżonka
 • zachorowanie, operację, pobyt w szpitalu
 • uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie ciała
 • niezdolność do pracy, inwalidztwo
 • śmierć Ubezpieczonego 

Zgłoś


Zgłoszenie o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia NNW, AZS, PTTK, SZKOLNEGO, Bezpieczny.pl, edupolisa.pl

Za pomocą tego formularza możesz zgłosić między innymi:

 • śmierć Ubezpieczonego spowodowaną NW lub zawałem serca,
  lub udarem mózgu
 • śmierć Ubezpieczonego spowodowaną wypadkiem komunikacyjnym
 • śmierć rodzica Ubezpieczonego spowodowaną NW
 • uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie ciała
 • pobyt w szpitalu
 • poważne zachorowanie
 • zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji
 • zwrot kosztów pogrzebu 

Zgłoś


Zgłoszenie o wypłatę świadczenia z tytułu grupowego ubezpieczenia „Bezpieczni w Orange"

Za pomocą tego formularza możesz zgłosić:

 • Utratę pracy
 • Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Inwalidztwo Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – TYP A

Zgłoś


Jak oceniasz
serwis axa.pl?