Wypłata z ubezpieczenia grupowego zawartego za pośrednictwem banku bądź innej instytucji finansowej

Jak oceniasz
serwis axa.pl?