ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Ubezpieczenie na życie, zdrowie, NNW, inwestycjePlacówki medyczne należące do sieci partnera medycznego

Lista oddziałów
Wybierz miejscowość!
Jak oceniasz
serwis axa.pl?