ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Śmierć w wypadku komunikacyjnym

Zanim prześlesz nam wniosek o wypłatę świadczenia, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi dokumentów, jakie są potrzebne do skompletowania i załączenia do formularza. Pozwoli nam to na szybsze rozpatrzenie Twojego wniosku.

Jakich dokumentów będziesz potrzebować?
 • ­odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego
 • ­karta statystyczna zgonu Ubezpieczonego
 • ­świadectwo pracy Ubezpieczonego
 • ­karta wyjazdowa karetki pogotowia lub karta SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy)
 • ­notatka policyjna (jeśli wezwano policję)
 • ­dokument zamykający postępowanie wyjaśniające (jeżeli było prowadzone np. przez policję lub prokuraturę)
 • ­dowód osobisty (karta pobytu lub paszport w przypadku obcokrajowca) każdej osoby uposażonej
 • ­pismo każdej osoby uposażonej, w treści którego znajdą się następujące informacje: imię i nazwisko, numer rachunku bankowego oraz podpis
 • ­kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego Ubezpieczony był kierowcą lub pasażerem
 • ­kopia prawa jazdy jeżeli Ubezpieczony był kierowcą

W jakiej formie przygotować dokumenty?
 • ­jeśli wypełniasz formularz on-line załącz skan każdego dokumentu (dopuszczalne również czytelne zdjęcie wykonane telefonem komórkowym)
 • ­jeśli wysyłasz wniosek pocztą, załącz oryginał dokumentu lub poświadczoną kopię

Jak potwierdzić kopie dokumentów?

Jak oceniasz
serwis axa.pl?