ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Dane osobowe

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Informujemy, że spółki AXA w Polsce wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informujemy, że AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Ewę Maleszę.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – w tym celu należy wysyłać e-mail pod adres: inspektor@axa.pl

Jeśli nie korzysta Pan/Pani z poczty elektronicznej, korespondencję do Inspektora Ochrony Danych Osobowych może Pan/Pani skierować również pocztą tradycyjną pod wskazany powyżej adres siedziby administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.”

Zachęcamy również do kontaktu z Towarzystwem za pośrednictwem formularza udostępnionego pod adresem: https://axa.pl/centrum-klienta/szybki-kontakt/dane-osobowe/


AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Informujemy, że AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Ewę Maleszę.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – w tym celu należy wysyłać e-mail pod adres: inspektor@axa.pl

Jeśli nie korzysta Pan/Pani z poczty elektronicznej, korespondencję do Inspektora Ochrony Danych Osobowych może Pan/Pani skierować również pocztą tradycyjną pod wskazany powyżej adres siedziby administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.”

Zachęcamy również do kontaktu z Towarzystwem za pośrednictwem formularza udostępnionego pod adresem: https://axa.pl/centrum-klienta/szybki-kontakt/dane-osobowe/


AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informujemy, że AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Ewę Maleszę.

 Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – w tym celu należy wysyłać e-mail pod adres: inspektor@axa.pl

Jeśli nie korzysta Pan/Pani z poczty elektronicznej, korespondencję do Inspektora Ochrony Danych Osobowych może Pan/Pani skierować również pocztą tradycyjną pod wskazany powyżej adres siedziby administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”

Zachęcamy również do kontaktu z Towarzystwem za pośrednictwem formularza udostępnionego pod adresem: https://axa.pl/centrum-klienta/szybki-kontakt/dane-osobowe/


AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Informujemy, że AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalna S.A. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Ewę Maleszę.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – w tym celu należy wysyłać e-mail pod adres: inspektor@axa.pl

Jeśli nie korzysta Pan/Pani z poczty elektronicznej, korespondencję do Inspektora Ochrony Danych Osobowych może Pan/Pani skierować również pocztą tradycyjną pod wskazany powyżej adres siedziby administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalna S.A.”

Zachęcamy również do kontaktu z Towarzystwem za pośrednictwem formularza udostępnionego pod adresem: https://axa.pl/centrum-klienta/szybki-kontakt/dane-osobowe/


AXA Polska S.A.

Informujemy, że AXA Polska S.A. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Ewę Maleszę.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – w tym celu należy wysyłać e-mail pod adres: inspektor@axa.pl

Jeśli nie korzysta Pan/Pani z poczty elektronicznej, korespondencję do Inspektora Ochrony Danych Osobowych może Pan/Pani skierować również pocztą tradycyjną pod wskazany powyżej adres siedziby administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych AXA Polska S.A.”

Zachęcamy również do kontaktu z AXA Polska S.A. za pośrednictwem formularza udostępnionego pod adresem: https://axa.pl/centrum-klienta/szybki-kontakt/dane-osobowe/


Zapraszamy do zapoznania się z Informacją publiczną dotyczącą przetwarzania danych osobowych:
https://axa.pl/o-nas/axa-w-polsce/informacja-publiczna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych/

Jak oceniasz
serwis axa.pl?