ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Dokumenty AXA SFIO

Sprawozdania finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe AXA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

 

Roczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy AXA FIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.: 

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek

AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych

AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji

AXA Subfundusz Globalnych Akcji

AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych

 

Archiwum sprawozdań

Półroczne sprawozdanie finansowe AXA SFIO / za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

 

Roczne sprawozdanie finansowe AXA SFIO / za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 


 

Pozostałe dokumenty AXA TFI Komentarze rynkowe

 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?