Dokumenty AXA Emerytura SFIO

Sprawozdania finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe AXA Emerytura SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

 

Półroczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy AXA FIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku: 

AXA Emerytura SFIO 2025

AXA Emerytura SFIO 2030

AXA Emerytura SFIO 2035

AXA Emerytura SFIO 2040

AXA Emerytura SFIO 2045

AXA Emerytura SFIO 2050

AXA Emerytura SFIO 2055

AXA Emerytura SFIO 2060


Pozostałe informacje

Skład portfela dla funduszu AXA Emerytura SFIO na dzień 31.03.2020 r.

Ogłoszenie AXA Emerytura SFIO o wynagrodzeniu za zarządzanie


 

Pozostałe dokumenty AXA TFI Komentarze rynkowe

 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?