Dokumenty AXA Emerytura SFIO

Sprawozdania finansowe

Półroczne sprawozdanie finansowe AXA Emerytura SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku

 

Półroczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy AXA FIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku: 

AXA Emerytura SFIO 2025

AXA Emerytura SFIO 2030

AXA Emerytura SFIO 2035

AXA Emerytura SFIO 2040

AXA Emerytura SFIO 2045

AXA Emerytura SFIO 2050

AXA Emerytura SFIO 2055

AXA Emerytura SFIO 2060

 

Archiwum sprawozdań

Roczne sprawozdanie finansowe AXA Emerytura SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku


Pozostałe informacje

Skład portfela dla funduszu AXA Emerytura SFIO na dzień 30.09.2020 r.

Ogłoszenie AXA Emerytura SFIO o wynagrodzeniu za zarządzanie


 

Pozostałe dokumenty AXA TFI Komentarze rynkowe

 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online